Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Cirka 477 miljarder kronor sätts in till pensionsspararna i december

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I december sker den årliga insättningen av intjänade pensionsrätter på pensionsspararnas konton. För 2016 blir det 244 miljarder kronor i inkomstpension. Till premiepensionen sätts 38 miljarder kronor in. Dessutom betalar arbetsgivarna i år uppskattningsvis 195 miljarder kronor i tjänstepension till sina anställda. Den totala pensionsinsättning blir därmed cirka 477 miljarder kronor.

477

miljarder kronor i total pensionsinsättning

Insättning av inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, och hit går 16 procentenheter av de 18,5 procent som betalas in varje år av pensionssparare och arbetsgivare. I fördelningssystemet betalas årets avgifter mer eller mindre direkt ut i pension till pensionärer. 

– I år bokförs 244 miljarder kronor, i snitt 43 192 kronor per person på 5 656 815 pensionssparares konton för inkomstpension. Kontot går att likna vid ett sparkonto på banken, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

Maximal insättning till inkomstpensionen är 69 720 kronor. Detta beror på att man inte tjänar in till sin pension på inkomster över taket på 39 072 kronor per månad (inkomstår 2015). 

Det som tjänats in till inkomstpensionen, den så kallade pensionsskulden, är före årets insättningar 8 517 miljarder kronor. För att täcka denna ”skuld” finns de avgifter som betalats in, till ett värde av 7 457 miljarder och dessutom finns 1 230 miljarder i buffertkapital i Första till Fjärde och Sjätte AP-fonden.

244

miljarder kronor i inkomstpensionsinsättning

Insättning av premiepension

Till premiepensionen går 2,5 procentenheter av de totalt 18,5 procent av pensionsspararens lön som går till allmän pension. Maximal insättning till premiepensionen är 10 894 kronor. Pengarna placeras i fonder som spararen själv väljer. Vill man inte välja fonder själv så placeras premiepensionspengarna i AP7 Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Det statliga förvalet går också att välja även för den som tidigare själv valt fonder.

– Med start den 12 december sätts 38 miljarder kronor, i snitt 6 714 kronor, in på spararnas konton utifrån den valda fördelningen mellan olika fonder. Att välja premiepensionsfonder är en möjlighet och inte en ingen skyldighet. Vill du inte välja fonder själv så finns det statliga förvalet AP7 Såfa, som är en global fondportfölj med låg avgift som passar ett långsiktigt sparande, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

För de pengar som placeras på pensionsspararnas konton så köps nya fondandelar till varje pensionssparare. Den handeln börjar måndagen den 12 december. Den som vill byta fonder eller ändra fördelning mellan fonder innan de nya pengarna placeras behöver göra det senast torsdagen den 8 december. Fondbyte eller ändrad fördelning som begärs från den 9 december läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast den 14 december.

38

miljarder kronor i premiepensionsinsättning

Insättning av tjänstepension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Förutom avgift till den allmänna pensionen sätter arbetsgivare varje månad in ytterligare en summa, ungefär 4,5 procent av den anställdes lön. Cirka 90 procent av alla anställda har tjänstepension. Det finns många olika tjänstepensionsavtal, men de flesta tillhör något av de fyra stora avtalsområdena som är kollektivavtalade. Det finns även tjänstepensionslösningar hos vissa arbetsgivare som saknar kollektivavtal. 

Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning sätter arbetsgivarna i år in cirka 195 miljarder kronor till sina anställda. 

– Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension och många tror att den är obligatorisk, vilket den inte är. Visst har nio av tio anställda tjänstepension i dag, men många unga får jobb där de inte erbjuds någon form av tjänstepension. Det kommer göra att de får en lägre total pension i framtiden. Ta därför alltid reda på vad som gäller där du jobbar. Även företagare med enskild firma eller aktiebolag saknar tjänstepension och måste själva spara för att kompensera för det, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

För att kompensera för tjänstepensionen behöver man spara ungefär 4,5 procent av sin lön. Om man har en hög lön, över cirka 38 000 kronor per månad, behöver man spara mer; cirka 30 procent på det man tjänar över 38 000 kronor.

195

miljarder kronor i tjänstepensionsinsättning

Pensionsinsättning i december 2016

  • 244 miljarder kronor i inkomstpensioninsättning (i snitt 43 192 kronor per person)
  • 38 miljarder kronor i premiepensionsinsättning (i snitt 6 714 kronor per person)
  • 195 miljarder kronor i tjänstepensionsinsättning
  • Cirka 477 miljarder kronor i total pensionsinsättning