Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dags för utlandspensionärernas årliga levnadsintyg 2018

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Med start den här veckan skickas de årliga levnadsintygen till dig som bor utomlands och får svensk pension. Levnadsintyg krävs för fortsatt pensionsutbetalning.

I år betalar Pensionsmyndigheten ut pension till 157 625 utlandsboende i 171 länder. För att få pensionen behöver du som bor utomlands intyga att du lever.

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något. Bosatta i länder utan elektroniskt utbyte behöver varje år, med hjälp av underskrift från exempelvis en svensk ambassad, intyga att man lever.

– Det enklaste är att lämna sitt levnadsintyg digitalt till Pensionsmyndigheten med hjälp av svensk e-legitimation eftersom man då slipper blanketten, säger Per Henriksson som är verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

– Liksom tidigare har vi ett utbyte med pensionsinstitutionerna i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Nytt för 2018 är att vi påbörjar elektroniskt utbyte med Island. Det innebär att de flesta som bor i dessa länder och har svensk pension inte behöver lämna levnadsintyg. Fördelen är också att information om dödsfall kommer in snabbare, säger Per Henriksson.

Antalet utlandsboende med svensk pension har ökat med 5 655 personer jämfört med 2017. Störst ökning skedde i Finland jämfört med 2017. Finland, Tyskland och Norge toppar listan över länder med utlandspensionärer och tar emot drygt hälften av alla utbetalningar som går till utländsk adress.

Visar hur fördelning ser ut med utlandspensionärer och var de bor någonstans i världen
Länder med flest utlandspensionärer

Land

Antal 2018

Antal 2017

Förändring

Förändring procent

Finland*

58 299

55 486

2 813

5,07

Tyskland*

16 081

16 365

-284

-1,74

Norge*

15 575

14 837

738

4,97

Danmark*

10 131

9 546

585

6,13

Spanien

6 519

6 418

101

1,57

USA*

6 503

6 521

-18

-0,28

Grekland

5 064

5 053

11

0,22

Storbritannien*

3 935

3 768

167

4,43

Frankrike

3 509

3 510

-1

-0,03

Så fungerar levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för den som är bosatt utanför Sverige att intyga att man fortfarande lever. Det gäller den som har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Levnadsintyget skickas årligen ut till alla berörda som inte kan identifieras som fortfarande levande genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder.

Du som får intyget kan välja mellan att söka upp svensk ambassad eller konsulat, svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet för att få levnadsintyget ifyllt.

Logga in och lämna levnadsintyg med e-legitimation

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-221 21 63