Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dåligt och dyrt att ta ut pension tidigt i placeringssyfte

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det finns få potentiella fördelar men desto fler nackdelar med att ta ut sin pension tidigt i syfte att placera pengarna samtidigt som man fortsätter jobba. Det slår Pensionsmyndigheten fast i en ny rapport.

Blivande pensionärer kontaktas ofta av företag och försäkringsbolag som ger rådet att börja ta ut den allmänna pensionen från 61 års ålder samtidigt som man fortsätter att arbeta med lön. Pensionspengarna placeras då i exempelvis en kapitalförsäkring där förhoppningen är att behållningen ska växa till den tidpunkt då utbetalning sker. Samtidigt tar bolagen ut dyra avgifter. 

Pensionsmyndigheten avråder därför från tidigt uttag av pension i spekulationssyfte. 

– För att det ska vara en lönsam affär att ta ut pensionen och placera den från 61 år krävs en avkastning på 7 procent per år om du lever till 86 års ålder, som är den ungefärliga medellivslängden för de som uppnått 65 års ålder, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. 

Om det tidiga uttaget beror på att du vill ha en högre pension under dina första år som pensionär, utan någon förväntan om högre avkastning, kan uttaget i vissa fall vara motiverat men då är det helt avgörande att välja en sparform med låga avgifter. 

Pensionsmyndigheten får ofta samtal från privatpersoner som känner sig lurade av säljare och bolag. Ofta är rådgivningen allt annat än heltäckande – allra helst om de långsiktiga konsekvenserna. 

– Det är upprörande att vi fortfarande behöver ta del av så många vittnesmål om aggressiv försäljning och bristfällig rådgivning. Alldeles för många vet inte ens om att det de blivit uppmanade att göra innebär att de börjat ta ut sin allmänna pension – något de blir varse när de väl ansöker om att gå i pension, fortsätter Monica Zettervall. 

Det kan, i teorin, finnas skäl för vissa individer att göra ett tidigt uttag, men då inte i placeringssyfte. Man måste  ta reda på vilka konsekvenserna blir på både kort och lång sikt. 

– En pilotundersökning bland pensionärer med tidigt uttag som genomfördes 2016 visar att 4 av 10 som uppger att de fått något slags rådgivning inför beslutet om tidigt uttag av pensionen, trots detta inte har fått information om de långsiktiga konsekvenserna för pensionen. Och det är verkligen under all kritik från bolagens sida, säger Erik Ferm. 

Pensionsmyndighetens slutsatser:

  • Pensionsmyndigheten avråder från tidigt uttag av pension i spekulationssyfte
  • Om syftet med ett tidigt uttag av inkomstpensionen är att skydda dina efterlevande kan en livförsäkring vara ett billigare och bättre alternativ 
  • Om det tidiga uttaget beror på att du vill ha en högre pension under dina första år som pensionär kan uttaget vara motiverat, men se till att välja en sparform med låga avgifter 
  • Rådgivningen vid tidigt uttag av allmän pension för placering är bristfällig 

Den som blivit kontaktad av en säljare bör fråga efter: 

  • Exempel på hur pensionen påverkas på lång sikt av ett tidigt pensionsuttag, till exempel efter 70 års ålder och åren därefter  
  • Kalkyl där det framgår vilka avgifter som tas ut för att förvalta pengarna, be att få en prognos där avgifterna har tagits med i beräkningarna 
  • Exempel på hur din framtida pension påverkas vid en negativ utveckling på börsen

För vidare information:

Johan Andersson, pressekreterare, 010-454 21 63
Erik Ferm, analytiker, 072-210 25 66