Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Drygt 60 000 pensionärer i Sverige kan ha rätt till höjt bostadstillägg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Ett stort antal pensionärer kan ha rätt till höjt bostadstillägg, visar en genomgång som Pensionsmyndigheten gjort. Oanmälda hyreshöjningar är den vanligaste orsaken till att pensionärerna får för lite i bostadstillägg. Nu uppmanas pensionärerna kontrollera att de anmält aktuell hyra till Pensionsmyndigheten.

En genomgång Pensionsmyndigheten gjort visar att drygt 60 000 pensionärer i Sverige kan ha rätt till mer bostadstillägg. Det gäller pensionärer som har bostadstillägg idag men som inte anmält någon förändring av hyran. Det gäller pensionärer som har bostadstillägg idag men som inte anmält någon förändring av hyran och det gäller endast de som har bostadstillägg beräknat efter en hyra som ligger under taket för högsta bostadskostnad, alltså 5 000 kronor per månad.

– Varje år höjs hyrorna runt om i hela landet. Pensionsmyndigheten går ut med den här informationen för att påminna om att man behöver anmäla sin nya hyra till oss, för att få rätt bostadstillägg utbetalt. Det är angeläget att alla pensionärer får den ersättning de har rätt till, och därför arbetar vi aktivt för att rätt bostadstillägg ska utbetalas, säger Maria Modin, kontrollansvarig på Pensionsmyndigheten.

– Vi arbetar också för att nå ut med information om bostadstillägg till de pensionärer som kan ha rätt till förmånen, men som inte har ansökt om den.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för pensionärer med låg pension. Det är inkomstprövat och beräknas utifrån bostadskostnad, inkomster och eventuell förmögenhet. Som högst kan en ensamstående pensionär få 95 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor plus ett tillägg på 340 kronor. Om bostadskostnaden är högre kan de ändå inte få mer.

Exempel
Hyra januari 2012 Nuvarande hyra Bostadstillägg kan öka med
4 000 kronor/månad 4 300 kronor/månad 285 kronor/månad (95 % av 300 kronor)
4 900 kronor/månad 5 300 kronor/månad 95 kronor/månad (95 % av ökningen upp till 5 000 kronor)

För att pensionärerna ska få rätt ersättning är det viktigt att de även anmäler andra förändringar som kan påverka bostadstillägget. Till exempel:

  • ändrade boendeförhållanden, till exempel fler eller färre boende i bostaden
  • ändrade inkomster* - om den totala årsinkomsten sänks
  • ändrade inkomster* – om den totala årsinkomsten ökar med 1000 kr eller mer
  • om pensionären har en förmögenhet** på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har minskat
  • om pensionären har en förmögenhet** på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med mer än 5 000 kronor

Ett högre bostadstillägg kan endast betalas ut för tre månader tillbaks i tiden från det att anmälan kommer in till Pensionsmyndigheten.

Antal pensionärer som kan få mer bostadstillägg/län
Län Antal personer som kan få höjt bostadstillägg
Västra Götalands län 10 436
Skåne län 7 677
Stockholms län 7 260
Östergötlands län 3 500
Gävleborgs län 2 777
Jönköpings län 2 660
Örebro län 2 461
Dalarnas län 2 409
Värmlands län 2 393
Västmanlands län 2 293
Kalmar län 2 262
Norrbottens län 2 083
Västernorrlands län 2 061
Södermanlands län 1 962
Västerbottens län 1 905
Uppsala län 1 750
Hallands län 1 502
Kronobergs län 1 321
Jämtlands län 1 249
Blekinge län 1 166
Gotlands län 386
Totalt 61 613

* Som inkomst räknas alla inkomster, t.ex. privat pension eller arbetsinkomst. Även tillfälliga inkomster samt förändringar av inkomst av kapital (ränta, vinst eller utdelning) behöver anmälas.

** Som förmögenhet räknas även fritidshus, t.ex. om du äger en sommarstuga. Om din sammanlagda förmögenhet överstiger 100 000 kronor behöver du anmäla förändringar.

Mer om bostadstillägg

Mer om hur du uppdaterar din hyra

För vidare information:

Maria Modin, kontrollansvarig, 072-210 21 70