Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Februariprognosen för inkomstpension och pensionsrelaterade förmåner

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten lämnar i dag till regeringen februariprognosen över utvecklingen av inkomstpensionen och pensionsrelaterade förmåner för de närmaste fem åren.

– Jämfört med den prognos som lämnades i januari beräknas inkomstpensionerna för år 2017 få en marginellt lägre uppräkning. Det beror på att balanstalet för 2017 preliminärt blev något lägre jämfört med tidigare prognos. Inkomstpensionerna beräknas få en något lägre uppräkning även 2018 men i gengäld en högre uppräkning år 2019 jämfört med januariprognosen, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

I prognosen beräknas balanseringsperioden upphöra 2019. Enligt prognosen kommer inkomstpensionerna då att få det värde de skulle haft utan balansering.

Prisbasbeloppet som bland annat påverkar garantipensionen prognostiseras att öka med 0,9 procent år 2017, att jämföra med 3,1 procents ökning för inkomstpensionerna.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent
  2016* 2017 2018 2019 2020
Oktoberprognos +4,2 +2,5 +2,5 +1,7 +1,1
Januariprognos +4,2 +3,1 +3,2 +1,7 +1,1
Februariprognos +4,2 +3,1 +3,1 +1,8 +1,1

*Fastställd indexering (omräkning), det är alltså ingen prognos

Pensionsmyndigheten ska fem gånger om året göra en prognos till regeringen för hur bland annat inkomstpensionerna utvecklas de närmaste åren. Detta i samband med att vi lämnar anslagsbelastning inom vårt ansvarsområde för kommande fem budgetår.

Förändringarna för nästa år fastställs av regeringen i augusti.

Nivån på premiepensionen beror på fondvärdet i december.

Omräkning inkomstpensionen sedan 2002, prognos från 2017

Omräkning pension 2016

– Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det viktigaste för pensionerna i Sverige på sikt är att tillräckligt många arbetar och att inkomsterna ökar, inte hur börsen går, säger Ole Settergren.

– För den egna allmänna pensionen är det viktigast att jobba och betala skatt, jobba länge och ha tjänstepension, inte hur premiepensionen utvecklas.

Hela prognosen för 2014-2020

Korta fakta om pensionen

För vidare information:

Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50