Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Första steget mot ett tryggare fondtorg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Från och med den 1 november 2018 kommer vi att kunna ställa fler och högre krav på de fondbolag som vill finnas på premiepensionens fondtorg. Idag börjar Pensionsmyndigheten att skicka ut brev till alla fondbolag och nya avtal kommer att tecknas med de bolag som klarar de nya kraven. Syftet är att skapa ett bättre och tryggare fondtorg för pensionsspararna. 

De nya kraven kommer av ett riksdagsbeslut som inför flera lagändringar som syftar till att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. De nya reglerna innebär bland annat att en fondförvaltare måste ansöka hos Pensionsmyndigheten om att kunna teckna ett fondavtal. De måste också uppfylla nya krav för att få vara med inom premiepensionens fondtorg. Det första steget tas idag då brev börjar skickas ut till alla fondbolag som idag befinner sig på fondtorget. Fonder som inte ansöker på nytt och/eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018 kl. 16.30.

– För pensionsspararna är förändringarna som sker åtgärder som kommer att öka tryggheten på premiepensionens fondtorg. De nya kraven kommer att ställas på de fonder som ansöker om att vara med när det nya regelverket börjar gälla den 1 november i år, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Pensionssparare behöver inte vidta någon åtgärd med anledning utav detta utan det är först under nästa år som det kan det bli aktuellt att byta fonder, om någon fond skulle avregistreras på grund av att fonden inte uppfyller de nya kraven. Om man som pensionssparare inte gör några nya fondval i ett sådant läge så kommer kapitalet att placeras i det statliga ickevalsalternativet, AP7 Såfan. Från och med den 1 juli 2018 kommer det att bli krav på egenhändig underskrift vid fondbyte samt förbud mot telefonförsäljning.

De nya kraven för fondbolagen som träder i kraft den 1 november 2018

  • Ett minsta förvaltat kapital per fond utanför premiepensionen
  • Krav på verksamhetshistorik för fondförvaltaren
  • Relevant och sammanhållen avkastningshistorik för en fond
  • Miniminivå för hållbarhetsarbete i förvaltningen
  • Krav på god sed och lämplighet inom premiepensionen
  • Agerande får inte skada premiepensionssystemet
  • Antal fonder per förvaltare är max 25 fonder

En annan förändring är att det ska tecknas ett fondavtal per fond, till skillnad från dagens samarbetsavtal som kan omfatta flera fonder som ägs av samma bolag.

För vidare information

Daniel Kinnerup, pressekreterare, 072-210 29 39
Pensionsmyndighetens pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00