Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionen ökar med 1,4 procent 2019

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Inkomst- och tilläggspensionen beräknas öka med 1,4 procent för 2019, enligt Pensionsmyndighetens redovisning till regeringen.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen ökar med 1,4 procent nästa år. Räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orange kuvert blir 3,1 procent. Skillnaden förklaras av det förskott på inkomstutvecklingen som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut. Förskottet ingår i pensionen som en antagen framtida inkomstutveckling. Varje år räknas pensionen om med skillnaden mellan verklig och antagen inkomstutveckling, vilket kallas följsamhetsindexering.

– Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas. Total ökning av den inkomstgrundade allmänna pensionen beror också på hur premiepensionen utvecklas vilket står klart i december, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Garantipensionen och värdet av de flesta tjänstepensioner, bestäms av prisbasbeloppet som ökar med 2,2 procent 2019.

Balanstalet är över ett vilket betyder att inkomstpensionssystemet har överskott. Därför har den balansering som inleddes 2010, upphört 2018.

Så höjs pensionen för olika grupper

  • De flesta pensionärer, närmare 1,5 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 1,4 procent.
  • 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 1,4 och 2,2 procent.
  • Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka 2,2 procent i ökad allmän pension.

Inkomstbasbeloppet och inkomstindex, som ligger till grund för förändringarna, ska fastställas av regeringen.

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00