Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inte heller årets orange kuvert visar hela pensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I snitt 3 320 kronor mer i framtida pension. Det ser den pensionssparare som loggar in med personliga koden i orange kuvert, som börjar komma nästa vecka. För den som loggar in ser även tjänstepensionen, inte bara den allmänna pensionen ser.

– När du får ditt orange kuvert kan du göra en prognos för att få koll på hela din pension, se om du behöver spara extra och kunna planera din pensionering, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Tack vare att en personlig kod skickades med för första gången i orange kuvert förra året loggade betydligt fler in och gjorde prognosen 2014 än 2013. Men en eftermätning av utskicket av årsbeskedet för den allmänna pensionen visar att en av tre tror att de får uppgifter om sin totala pension i det orange kuvertet. I denna grupp är yngre, låginkomsttagare och personer med lågt intresse och kunskap i frågan överrepresenterade.

– Samtidigt som vi skickar ut orange kuvert åker vi bland annat runt på tjugo orter från norr till söder för att träffa människor mitt i livet och hjälpa dem med deras frågor och funderingar om sin pension. Men under hela 2015 kommer vi också satsa särskilt på att nå vissa prioriterade grupper, säger Sten Eriksson, kommunikationschef.

Prioriterade grupper för pensionsinformation

 • Egenföretagare
 • Blivande föräldrar/småbarnsföräldrar
 • Grupper med andra språk än svenska
 • Anställda som arbetar utan tjänstepension
 • Personer som planerar sin pension

Orange kuvert skickas årligen till alla pensionssparare och pensionärer som omfattas av dagens pensionssystem (födda 1938 eller senare). Antal pensionssparare är 5,9 miljoner varav 5,4 miljoner i Sverige. Kuvertet visar bland annat hur mycket pensionsspararen hittills har tjänat ihop till sin allmänna pension.

– Den genomsnittliga allmänna pensionsbehållningen ökade med drygt 4,9 procent mellan 2014 och 2013. Ett skäl till ökningen är en ökad sysselsättning och ökade timlöner 2013, ett annat skäl är positiv balansering, säger Bengt Norrby, statistikansvarig.

Typfallsberäkningar, som utöver allmänna pensionen inkluderar tjänstepensionen, visar att en genomsnittlig pensionssparare som går i pension vid 65 år har 3 320 kronor mer i framtida pension än det som visas i det orange kuvertet, totalt 14 760 kronor i månaden, 10 860 kronor efter skatt). Om personen slutar jobba vid sin alternativa pensionsålder, som motsvarar 65 år om medellivslängden varit oförändrad, blir slutpensionen 17 730 kronor i månaden, 13 740 kronor efter skatt.

– Skillnaderna i framtida pension mellan olika delar av landet avspeglar dagens skillnader i arbetsinkomster. Jämfört med riket kommer ett typfall från Gotland få 900 kronor lägre pension per månad, och en stockholmare 900 kronor högre än riksgenomsnittet, säger Bengt Norrby.

Den typiske pensionsspararen i Sverige

 • Är född 1972
 • Har tjänstepension som privatanställd arbetare
 • Tjänade 26 300 kronor i månaden i pensionsgrundande inkomst och belopp
 • Alternativ pensionsålder: 68,4 (motsvarar 65 år om medellivslängden varit oförändrad)
 • Prognos pension inklusive tjänstepension vid 65: 14 760 kr/mån, 10 860 efter skatt
 • Prognos pension inklusive tjänstepension vid 68,4: 17 730 kr/mån, 13 740 kr efter skatt

Jämför ditt orange kuvert med genomsnittet

 • Intjänad allmän pension senaste inkomståret: 46 240 kronor
 • Summa intjänad allmän pension: 986 287 kronor
 • Värdeförändring premiepensionen: 20,7 procent
 • Fondavgift: 0,28 procent

Siffror orange kuvert 2015

 • Skickats sedan 1999
 • Antal: 6,8 miljoner, varav 1,4 miljoner till pensionärer
 • Kostnad: 4,50 kronor för ett kuvert med innehåll och porto
 • Antal som avbeställt pappersutskicket: 35 000
Län Inkomstpension Premiepension Tjänstepension Summa pension Pension som avvikelse från rikssnittet, % Pension efter skatt, netto Netto som avvikelse från rikssnittet, %
Stockholm 9 630 2 550 3 540 15 720 6,5 11 490 5,8
Uppsala 9 380 2 490 3 450 15 320 3,8 11 230 3,4
Södermanland 8 680 2 300 3 190 14 160 -4,1 10 480 -3,5
Kronoberg 8 700 2 300 3 200 14 210 -3,7 10 500 -3,3
Kalmar 8 640 2 290 3 180 14 100 -4,5 10 430 -4,0
Gotland 8 490 2 250 3 120 13 850 -6,2 10 270 -5,4
Blekinge 8 940 2 370 3 290 14 600 -1,1 10 760 -0,9
Skåne 8 610 2 280 3 170 14 060 -4,7 10 410 -4,1
Halland 9 300 2 460 3 420 15 190 2,9 11 140 2,6
Västra Götaland 9 030 2 390 3 320 14 740 -0,1 10 850 -0,1
Värmland 8 540 2 260 3 140 13 940 -5,6 10 330 -4,9
Örebro 8 800 2 330 3 230 14 360 -2,7 10 600 -2,4
Västmanland 8 880 2 350 3 270 14 500 -1,8 10 690 -1,6
Dalarna 8 710 2 300 3 200 14 210 -3,7 10 510 -3,2
Gävleborg 8 770 2 320 3 230 14 320 -3,0 10 580 -2,6
Västernorrland 8 980 2 380 3 300 14 660 -0,7 10 800 -0,6
Jämtland 8 480 2 250 3 120 13 850 -6,2 10 270 -5,4
Västerbotten 9 000 2 380 3 310 14 690 -0,5 10 820 -0,4
Norrbotten 9 050 2 400 3 330 14 780 0,1 10 870 0,1
Riket 9 040 2 390 3 320 14 760 0 10 860 0

Monica Zetterwalls tips till olika pensionssparare

Egenföretagare

 • Som företagare är din allmänna pension beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter.
 • När du är företagare saknar du tjänstepension och behöver själv spara extra pengar till din pension. Spara 4,5 procent av din lön, det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Tjänar du mer än 36 000 kronor per månad behöver du spara mer än så.
 • Du får dra av 35 procent av din inkomst i deklarationen för ett privat pensionssparande, men…
 • Det är inte alltid en bra affär att dra av för privat pensionssparande i deklarationen. Om du har inkomster som motsvarar mindre än 37 000 kronor per månad kan det vara bättre att spara på annat sätt (se eget sparande till pension nedan).

Blivande föräldrar/småbarnsföräldrar

 • Om du lever i ett parförhållande, se till att du blir ekonomiskt kompenserad om ni inte delar på deltidsarbete, VAB och föräldraledighet. Till exempel genom att föra över premiepension och/eller genom ett eget sparande.
 • Om ni sparar privat för att kompensera att en av er jobbar deltid, se till att sparandet skrivs som enskild egendom och alltså inte kan delas vid en eventuell skilsmässa.
 • Se till att du har en tjänstepension via din anställning. Försäkra dig om att arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension även under föräldraledigheten.

Grupper med andra språk än svenska

 • Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till pension.

Anställda som arbetar utan tjänstepension

 • Om din arbetsgivare inte betalar in pengar till tjänstepension, försök förhandla om högre lön för att du själv ska kunna avsätta pengar till ett sparande.
 • För att ersätta tjänstepension spara ungefär 4,5 procent av din lön (tjänar du mer än 36 000 kronor per månad behöver du spara mer).

Personer som planerar sin pension

 • Gör en pensionsprognos för hela din pension.
 • På www.pensionsmyndigheten.se/prognoslänk till annan webbplats kan du se hur pensionen blir vid olika uttagsåldrar.
 • För varje år du arbetar höjs din allmänna pension. Att jobba ett år till och gå i pension vid 66 års ålder kan betyda cirka 950 kronor mer i pension efter skatt per månad.
 • Om du vill ha hjälp kan vår kundservice vägleda dig i din pensionsprognos via telefon.

Eget sparande till pension

 • Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet, pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS (kan finnas undantag om du är sjuk, kolla med din bank/försäkringsbolag).
 • Gör en pensionsprognos för att få en uppfattning om storleken på din framtida pension.
 • Fortsätt spara långsiktigt till pensionen.
 • Ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande är att spara i ett investeringssparkonto (ISK), ett annat kan vara kapitalförsäkring beroende av vad du har för behov.
 • Om du öppnar till exempel ett ISK så kan ett bra alternativ för långsiktigt sparande vara att spara i globala aktiefonder med låga avgifter.
 • Ha koll på avgifterna – Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar till exempel omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir dyrare än så.
 • Har du bolån kan ett alternativ vara att kombinera ett sparande med en löpande amortering på lånen.
 • Kapitalförsäkringar är ofta en dyr sparform. Det är vanligt med en fast årlig avgift och en procentuell årlig avgift som tas ut på det totala sparbeloppet. Om du sparar i fonder får du dessutom betala fondavgifter. Ha koll på den totala kostnaden alltså!
 • Att gå i pension senare innebär också en högre pension.