Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Knappt 2 av 10 pratade om tjänstepension vid senaste anställningsintervjun

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Tjänstepension är allt viktigare och kan när man slutar arbeta stå för nära hälften av den totala pensionen. Trots det är det bara 17 procent av svenskarna i arbetsför ålder som uppger att den de talade med vid senaste anställningsintervjun tog upp tjänstepension. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag. Med en särskild dag för tjänstepensionen vill pensionsbranschens aktörer gemensamt lyfta en viktig del av pensionspyramiden.

– Det är olyckligt att inte fler inser att tjänstepensionen är en viktig förmån i anställningen och kommer att vara en stor del av den framtida inkomsten, pensionen. Att knappt 2 av tio uppger att de har talat om tjänstepension kan bero på okunskap eller att det är något som ligger långt fram i tiden och därför inte känns så viktigt just nu. Men att prata om tjänstepensionen borde bli en naturlig del vid anställningsintervjun och även något man bör gå igenom regelbundet exempelvis vid det årliga lönesamtalet, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Det är något fler i åldrarna 30 till 49 år (21 procent) än bland andra åldersgrupper som talat om tjänstepension på anställningsintervjun och det är vanligare bland män (19 procent) än kvinnor (14 procent). Även storstadsområdena (23 procent) utmärker sig något mer än övriga landet när det gäller att prata tjänstepension vid intervjun.

– Det borde pratas mer om tjänstepension även vid anställningsintervjun. Arbetsgivare har mycket att vinna på att informera om det. Undersökningen visar också att det bland tjänstemän (25 procent) oftare är ett samtalsämne på intervjun än det är bland arbetare (13 procent). Så bör det inte heller vara, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen, bland dem fack, arbetsgivare, valcentraler, pensionsförvaltare och myndigheter.

Tre tips för en hög pension

  • Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension med bra villkor och låga avgifter per automatik.
  • Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal men ändå erbjuder tjänstepension får du välja sparande hos det eller de försäkringsbolag som arbetsgivaren valt ut. Var uppmärksam på vilka avgifter du betalar för sparandet.
  • Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå på inbetalningarna kan vara mellan 4 och 10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

Om Sifofrågan
Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 7–15 augusti 2017. Följande fråga ställdes till 1 019 svenskar som ännu inte gått i pension: Vid din senaste anställningsintervju, tog den du talade med upp tjänstepension? 17 procent svarade "ja", 72 procent "nej" och 11 procent "jag har inte varit på anställningsintervju".

För mer information:
Malinda Flodman, pressekreterare på Pensionsmyndigheten
Tel: 072-210 21 60
E-post: malinda.flodman@pensionsmyndigheten.se

Läs mer om Tjänstepensionens dag