Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Miljardbelopp sätts in på pensionsspararnas konton

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I december sker den årliga insättningen av intjänade pensionsrätter på pensionsspararnas konton. För inkomstpensionen handlar det om 255 miljarder kronor. Till premiepensionen sätts 39,5 miljarder kronor in. Dessutom betalar arbetsgivarna i år uppskattningsvis 191 miljarder kronor i tjänstepension till sina anställda. Den totala pensionsinsättningen för året blir därmed strax under 490 miljarder kronor.

Insättning av inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem och hit går 16 procentenheter av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs per person men pengarna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

– I år bokförs en insättning på 255 miljarder kronor, i snitt 44 510 kronor per person på 5 734 312 pensionssparares konton för inkomstpension. Kontot går att likna vid ett sparkonto på banken, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Du kan maximalt få en insättning till inkomstpensionen på 71 160 kronor för hela året. Det beror på att du inte tjänar in till din pension på inkomster över taket som är 37 062 kronor per månad (inkomstår 2016).

Det som tjänats in till inkomstpensionen, den så kallade pensionsskulden, var före årets insättningar 8 714 miljarder kronor. ”Skulden” täcks löpande av nya pensionsinsättningar. Dessutom finns vid årsskiftet 1 321 miljarder kronor i buffertkapital i Första till Fjärde och Sjätte AP-fonden.

Insättning av premiepension

Av de totalt 18,5 procenten av pensionsspararnas lön som går till allmän pension går 2,5 procentenheter till premiepensionen.  Då premiepensionen är ett fonderat system bokförs och sparas insättningen per person och pengarna placeras i de fonder som spararen själv valt. Om man inte har valt fonder själv placeras premiepensionspengarna i statens förval AP7 Såfa. 

Med start den 11 december sätts det in 39,5 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Det motsvarar ett snitt på 7 041 kronor per sparare. Du kan maximalt få en insättning till premiepensionen på 11 118 kronor för hela året.

– Att välja premiepensionsfonder är en möjlighet och inte en skyldighet. Vill du ha stöd att enkelt göra ett fondval kan du använda vårt verktyg Fondvalsguiden på webbplatsen. Vill du inte välja fonder själv så finns det statliga förvalet AP7 Såfa, som är en global fondportfölj med låg avgift som passar ett långsiktigt sparande, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

För de pengar som placeras på pensionsspararnas konton så köps nya fondandelar till varje pensionssparare. Den handeln börjar måndagen den 11 december. Den som vill byta fonder eller ändra fördelning mellan fonder innan de nya pengarna placeras behöver göra det senast torsdagen den 7 december. Fondbyte eller ändrad fördelning som begärs från den 8 december läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast den 13 december.

Insättning av tjänstepension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Förutom avgift till den allmänna pensionen sätter arbetsgivare varje månad in ytterligare en summa, ungefär 4,5 procent av den anställdes lön. Cirka 90 procent av alla anställda har tjänstepension. Det finns många olika tjänstepensionsavtal, men de flesta tillhör något av de fyra stora avtalsområden som är kollektivavtalade. Det finns även tjänstepensionslösningar hos vissa arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning sätter arbetsgivarna i år in cirka 191 miljarder kronor till sina anställda.

– Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension och många tror att den är obligatorisk, vilket den inte är. Visst har nio av tio anställda tjänstepension i dag, men i vissa branscher erbjuds det inte någon form av tjänstepension. Det innebär att de som jobbar där får en lägre total pension i framtiden. Ta därför alltid reda på vad som gäller där du jobbar. Även företagare med enskild firma eller aktiebolag saknar tjänstepension och måste själva spara för att kompensera för det, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

För att kompensera för tjänstepensionen behöver man spara minst 4,5 procent av sin lön. Om man har en hög lön, över cirka 38 000 kronor per månad, behöver man spara mer; cirka 30 procent på det man tjänar över 38 000 kronor.

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger 010-454 30 00