Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Miljardbelopp till pensionsspararnas konton

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I december sker den årliga insättningen av intjänade pensionsrätter på pensionsspararnas konton. För inkomstpensionen är det 267 miljarder kronor. För premiepensionen sätts 41,4 miljarder kronor in. Arbetsgivarna betalar också närmare 216 miljarder kronor i tjänstepension till sina anställda. Årets totala pensionsinsättning blir därmed över 520 miljarder kronor.

Insättning av inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem dit 16 procentenheter går av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs per person men pengarna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

I år bokförs en insättning på 267 miljarder kronor, i snitt 45 940 kronor per person på 5 817 105 pensionssparares konton för inkomstpension. Beloppet har ökat jämfört med förra året då 255 miljarder kronor eller i snitt 44 510 kronor sattes in. Ökningen beror på att summan av alla löner i Sverige steg under 2017.

– Man kan säga att vi var fjärde dag helt arbetar för vår pension. Sveriges löntagare har under 2017 avstått från drygt 500 miljarder kronor i lön för att istället i framtiden få ut pengarna som pension. Det hade motsvarat en löneförhöjning på ungefär 28 procent om pensionsavsättningarna inte fanns, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Du kan maximalt få en insättning till inkomstpensionen på 73 800 kronor för hela året. Det beror på att du inte tjänar in till din pension på inkomster över taket som är 38 438 kronor per månad för inkomståret 2017.

Det som tjänats in till inkomstpensionen, den så kallade pensionsskulden, var före årets insättningar 9 080 miljarder kronor. Skulden amorteras i huvudsak av avgiftsinbetalningarna, som samtidigt ger upphov till ny skuld. Så funkar ett fördelningssystem. Dessutom finns vid årsskiftet 1 412 miljarder kronor i buffertkapital i Första till Fjärde och Sjätte AP-fonden.

Insättning av premiepension

Av totalt 18,5 procent av pensionsspararnas lön som går till allmän pension, går 2,5 procentenheter till premiepensionen. Premiepensionen är ett fonderat system vilket innebär att insättningen bokförs och sparas för varje person. Pengarna placeras i de fonder som spararen själv valt eller i statens förval AP7 Såfa.

Med start på kvällen den 10 december sätts det in 41,4 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Det motsvarar ett genomsnitt på 7 247 kronor per sparare. Du kan maximalt få en insättning till premiepensionen på 11 636 kronor för hela året.

– Till den som känner sig osäker på hur man ska välja, eller inte vill välja, så finns det statliga förvalet AP7 Såfa som passar de flesta sparare. För den som själv vill placera sin premiepension är vårt generella råd att välja en global aktiefond med en låg avgift. Ett sådant sparande passar bra till ett långsiktigt pensionssparande, säger Erik Fransson, fondtorgschef på Pensionsmyndigheten.

För pengarna som placeras på pensionsspararnas konton köps nya fondandelar till varje pensionssparare med start på onsdag den 12 december. Den som vill byta fonder eller ändra sin fondfördelning med de nya pengarna behöver begära det senast söndag den 9 december. Begäran om fondbyten eller ändrad fördelning som begärs från den 10 december läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast den 14 december.

Insättning av tjänstepension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Utöver avgiften till den allmänna pensionen sätter arbetsgivare varje månad också in en summa för den anställdes tjänstepension och den motsvarar ungefär 4,5 procent av den anställdes lön. Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning sätter arbetsgivarna i år av cirka 215,7 miljarder kronor till de anställdas tjänstepension.

Cirka 90 procent av alla anställda har kollektivavtalad tjänstepension. Det finns många olika tjänstepensionsavtal men de flesta tillhör något av de fyra största kollektivavtalsområdena. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan erbjuda tjänstepensionslösningar.

Anställda hos arbetsgivare utan tjänstepension och företagare med enskild firma eller aktiebolag, kan behöva kompensera för uteblivna pensionspremier och för den uteblivna sänkningen av fondavgifter som ofta förhandlats fram inom kollektivavtalen.

Fakta pensionsinsättningar 2017 och 2018 (miljarder kronor)

Pension

2018

2017

Inkomstpension

267

255

Premiepension

41,4

39,5

Tjänstepension

215,7 (prognos)

188,5

Totalt

524,1

483

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger 010-454 30 00