Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nu får 2,3 miljoner pensionärer besked om den allmänna pensionen 2016

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Denna vecka får cirka 2 300 000 pensionärer sina årsbesked för den allmänna pensionen, där inkomst- och tilläggspensionen i snitt höjs 4,2 procent och garantipensionen sänks med i snitt 0,4 procent.

Den 11–15 januari får 2,3 miljoner pensionärer sina årsbesked om den allmänna pensionen. Cirka 829 000 pensionärer födda 1937 och tidigare omfattas enbart av det gamla pensionssystemet och får ett enklare årsbesked, medan cirka 1 493 000 pensionärer födda 1938 och senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert.

Vad ska en pensionär göra med sitt årsbesked?

– Spara gärna ditt årsbesked. Där får du information om vilka dagar vi betalar ut din allmänna pension under hela 2016, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. 

– 92 procent av pensionärerna har också en tjänstepension, den finns inte med i de belopp vi informerar om och betalar ut.

I bilagan till årsbeskedet finns svar på vanliga frågor. Till exempel frågor om  att fortsätta jobba samtidigt som man tar ut pension, hur man kan ta med pensionen utomlands och ekonomiskt skydd om någon i familjen dör.

Sammanfattning pensionen 2016

– Trots att inflationen, mätt som prisbasbeloppets förändring, varit svagt negativ ökar inkomstpensionen med 4,2 procent, vilket innebär en kraftig förbättring av inkomstpensionens köpkraft. Huvudorsaken till den positiva utvecklingen är att balanseringen, den så kallade ”bromsen”, lägger tillbaka en stor del av den minskning av indexeringen som skett tidigare år. Utan denna positiva effekt från balanseringen hade inkomstpensionen endast ökat med 0,4 procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs 4,2 procent, i snitt 430 kronor före skatt.
 • Premiepensionen höjs, omfattar 1,31 miljoner pensionärer   (Traditionell försäkring +7,5 procent, cirka 40 kronor i månaden) (Fondförsäkring 5,5 procent i snitt, cirka 29 kronor i månaden)
 • Garantipensionen sänks med 0,4% (Skattesänkning gör att i princip alla får höjd pension efter skatt. + 130 kronor om ”full garantipension”)
 • Tjänstepensionen lämnas oförändrad för de flesta
 • Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 400 kronor i snitt per månad.

Så blir höjningen efter skatt för olika grupper

 • Ca 1,5% procent för 50 000 med huvudsakligen garantipension.
 • Ca 1,5% procent för 280 000 pensionärer med bostadstillägg
 • Ca 3% procent för 460 000 med huvudsakligen inkomstpension men med viss garantipension och som inte har bostadstillägg
 • Ca 3% procent för 1,3 miljoner som har inkomstpension och inte har garantipension eller bostadstillägg
 • Nio av tio pensionärer har någon form av tjänstepension. Är oförändrad för de flesta.

Sammanfattning pensionsnivåer

 • Genomsnittlig total pension 2013 var 16 239 kronor, 13 194 kronor för kvinnor och 19 875 kronor för män.

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50
Monica Petersson, pensionsexpert, 072–210 22 37