Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nu höjs bostadstillägget för pensionärer

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I dag höjs bostadstillägget enligt beslut från Riksdagen i juni i år. Bostadstillägg är en skattefri förmån för pensionärer över 65 år som har låg inkomst. Cirka 293 000 pensionärer erhåller i dag bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Höjningen är maximalt 100 kronor per månad vid en bostadskostnad på minst
5 000 kronor per månad. För gifta/sambo höjs tillägget med maximalt 50 kronor per månad. Motsvarande höjningar gäller även för de pensionärer som får äldreförsörjningsstöd. Under september månad får samtliga som berörs information om ändringen hemskickad tillsammans med utbetalningsbesked för september månad.

– Bostadstillägg betalas ut tillsammans med den allmänna pensionen, men för att kunna få bostadstillägg måste du ansöka om det separat. Om du kan få bostadstillägg beror på din boendekostnad, dina inkomster samt eventuell förmögenhet. Tillägget möjliggör att du som pensionär kan bo kvar i ditt hem oavsett om du äger eller hyr din bostad, vilket innebär en stor trygghet för många av de 293 000 pensionärer som har bostadstillägg, säger Linda Nygren, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

Ändrade regler i korthet

Från och med den 1 september 2015 gäller följande förändringar för pensionärer 65 år och äldre:

  • Bostadstillägget beräknas med 95 procent av bostadskostnaden istället för 93 procent.
  • Beloppet för skälig levnadsnivå vid beräkning av särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd höjs till 1,473 PBB för ogifta pensionärer, respektive 1,204 PBB för gifta pensionärer.

Högsta möjliga bostadstillägg höjs därmed från 4 990 kronor per månad till 5 090 kronor per månad.

Mer om bostadstillägg