Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ny beräkning: Nästan fördubblat pensionskapital sedan 2005

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det samlade förvaltade pensionskapitalet beräknas ha uppgått till närmare 4 700 miljarder kronor i slutet av 2014. Det är en ökning med närmare 2 400 miljarder kronor sedan 2005. Även pensionspremier och utbetalat pensionsbelopp har ökat kraftigt under samma period. Det visar beräkningar från Pensionsmyndigheten. 

Den kraftiga ökningen av det förvaltade pensionskapitalet är ett resultat av prisutvecklingen på aktier och obligationer, av ökade avsättningar till tjänstepension samt av premiepensionssystemets uppbyggnad, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

I promemorian ”Sveriges pensioner 2005-2014” beskrivs utvecklingen av beloppen för utbetalningar, premier och förvaltat kapital för inkomstgrundad allmän ålderspension, tjänstepension och avdragsgill privat pension.

Det samlade förvaltade pensionskapitalet beräknas ha uppgått till närmare 4 700 miljarder kronor i slutet av 2014. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 600 miljarder kronor och med närmare 2 400 miljarder kronor sedan 2005. Tjänstepensionskapitalet utgjorde cirka 48 procent av kapitalet 2014, medan premiepensionen uppgick till närmare 17 procent av kapitalet.

Buffertkapitalet, som tillkommer till dessa beräkningar, uppgick till drygt 1 180 miljarder kronor per den siste december 2014. Den del av tjänstepensionsskulden som inte fonderas ingår inte heller i beräkningen och uppgår uppskattningsvis till cirka 1 000 miljarder kronor, varav ungefär 450 miljarder kronor utgörs av den ej fonderade pensionsskuld som återfinns i kommuner och landsting.

Pensionspremierna har ökat kontinuerligt för samtliga pensionsslag sedan 2005, och beräknas ha uppgått till sammanlagt 442 miljarder kronor för år 2014. I kronor räknat har inkomstpensionen ökat mest.

Samma sak gäller för det utbetalade pensionsbeloppet. Det ökade från 200 miljarder kronor år 2005 till ungefär 371 miljarder kronor 2014. I kronor räknat har utbetalningarna från inkomstpensionen ökat mest medan utbetalningarna från tjänstepensionen har ökat mest relativt sett med en fördubbling. Utbetalningarna av premiepensionens är fortsatt förhållandevis låga och uppgick 2014 till cirka en procent av de sammanlagda pensionsbetalningarna.

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87