Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nytt samarbetsavtal för premiepensionens fondtorg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Alla bolag som är verksamma på premiepensionens fondtorg tecknar ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Nu har ett reviderat samarbetsavtal tagits fram. Det nya avtalet innehåller bland annat ett ännu starkare konsumentskydd än tidigare.

- Det nya avtalet innebär ett ännu starkare konsumentskydd för fondspararen, och understryker det självklara i att oseriösa aktörer inte har på premiepensionens fondtorg att göra, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

Även i nu gällande avtal finns ett konsumentskydd. Trots det vittnar alldeles för många om att de anser sig lurade av bland annat telefonförsäljare, som inte sällan framfört rena lögner om att de ringer från Pensionsmyndigheten eller att förvalet AP7 Såfa ska läggas ned. Här förtydligas skrivningar om fondbolagens ansvar även för den delen av kedjan.

- Marknadsföring och försäljning av fonder inom premiepensionen ska ske på ett schysst och transparent sätt. Där förtydligar vi nu respektive fondbolags ansvar för de samarbetspartners som förser dem med nya fondsparare. För seriösa fondbolag ska skrivningarna i det nya samarbetsavtalet inte innebära några problem, avslutar Mats Öberg.

Det nya avtalet börjar gälla 1 oktober 2016.

För vidare information

Mats Öberg, chef fondenheten, 072-210 23 50
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87