Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Över nio miljarder kronor till premiepensionsspararna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Med start den 7 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt cirka 9,8 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna. Samtidigt dras 608 miljoner i premiepensionsavgift. Pensionsmyndigheten har vidare beslutat att sänka gränsen för högsta möjliga fondavgift på fondtorget.

För att få delta med fonder på premiepensionens fondtorg kräver Pensionsmyndigheten en rabatt på fondavgifterna från fondbolagen. Sparare och pensionärer får rabatten en gång per år genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– Premiepensionssparare och pensionärer får i år tillbaka över 9 miljarder kronor i rabatter och arvsvinster. Rabatten, på i snitt 65 procent, leder till att fonder inom premiepensionen har låga avgifter vilket leder till en avsevärt högre värdeutveckling, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Den kapitalviktade fondavgiften var i genomsnitt 0,18 procent av förvaltat kapital 2020. Utan fondtorgets rabatt hade den genomsnittliga kapitalviktade avgiften istället varit 0,53 procent.

Ytterligare avgiftspress på fondtorget

Från och med 1 april 2021 har rabattsystemet för fondbolagen skärpts så att de flesta fonder har fått ännu lägre avgifter. Den maximala avgiften för en enskild fond på fondtorget har sänkts till 0,68 procent från 0,89 procent.

– Genom att pressa ned avgifterna ytterligare så får pensionssparare och pensionärer tillbaka ytterligare drygt 360 miljoner kronor nästa år, säger Erik Fransson.

Handel med nya fondmedel på måndag

Handeln med de nya fondmedel som placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 10 maj och avslutas för de allra flesta den 11 maj. Placeringen prioriteras före fondbyten, vilket gör att fondbyten som beställs efter 6 maj köas och genomförs efter att måndagshandeln har avslutats.

Arvsvinster sätts också in

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionssparare och pensionärer dessutom nära 4,9 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från personer som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare och pensionärer. Arvsvinstens stora ökning mot föregående år beror främst på att fler har premiepension och med allt större belopp.

Administrationsavgift finansierar premiepensionssystemet

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift om av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 608 miljoner kronor 2021, att jämföra med 532 miljoner kronor 2020.

Avgiften per sparare är i snitt 0,04 procent eller cirka 77 kronor per person under 2021. Maximal avgift är för tredje året i rad beslutad till 100 kronor per sparare. Avgiften för de sparare som inte kommer upp i maxtaket är 0,14 procent jämfört med 0,09 procent 2020.

Fakta om insättningen 2021

(siffror från 2020 inom parentes)

Fondrabatt: 4 924 miljoner kronor (4 643 miljoner)
Arvsvinst: 4 873 miljoner kronor (4 061 miljoner)
Överföringsvinst: 8,7 miljoner kronor (7,6 miljoner)
Avgift: -608 miljoner kronor (-532 miljoner)
Total insättning: 9 198 miljoner kronor (8 180 miljoner)

Antal konton: 7,91 miljoner (7,76 miljoner)

Fakta om nya avgiftsgränser för fonder

Aktiefonder: 0,68 procent
Räntefonder: 0,35 procent
Blandfonder: 0,44 procent
Generationsfonder: 0,44 procent

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00