Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten köpstoppar Allras fonder

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fondbolaget Allras fyra fonder går för tillfället inte att välja på premiepensionens fondtorg. Skälet är att Pensionsmyndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

Fondbolaget Allra, registrerat i Luxemburg, har för närvarande fyra fonder på premiepensionens fondtorg: Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Samtliga fyra fonder köpstoppas nu i väntan på att Pensionsmyndighetens utredning blir klar. Om det visar sig att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fonder avregistreras från fondtorget. Omkring 130 000 premiepensionssparare har valt någon av Allras fonder. Tillgångarnas värde är cirka 19 miljarder kronor.

– Köpstoppet innebär att Allras fonder inte går att välja. Stoppet gäller under den tid vår utredning pågår. Våra frågor till Allra rör bland annat innehaven i fonderna, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.

Kritiska kunder

Ett annat skäl till att fonderna nu köpstoppas är att det riktats en stor mängd kundklagomål mot Allra via Pensionsmyndighetens kundservice. 

– Det samarbetsavtal alla aktörer på fondtorget tecknar med oss ställer krav på att man agerar på ett förtroendefullt sätt i alla led – även vad gäller försäljning och marknadsföring. Givet de kundklagomål som vi har fått behöver vi utreda om Allra brustit på detta område, avslutar Mikael Westberg.

Sparare med innehav i Allras fonder får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonderna inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Bakgrund

Samtliga fondbolag som har fonder på premiepensionens fondtorg har tecknat ett avtal med Pensionsmyndigheten som närmare reglerar villkoren för samarbetet. 

I detta samarbetsavtal, som är ett standardavtal som är lika för alla fondbolag, ställs bland annat krav på att fondbolagen ska iaktta god sed på premiepensionsområdet och ansvara för att samtliga övriga aktörer, samarbetspartners och eventuella underleverantörer också följer denna sed. 

Dessutom ska fondbolagen på begäran av Pensionsmyndigheten skicka detaljerade och aktuella uppgifter om fondernas innehav till myndigheten. 

Om ett fondbolag inte följer samarbetsavtalet kan bolagets fonder avregistreras från fondtorget.

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87