Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten redovisar förslag för ökad hållbarhet inom premiepensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Kan hållbarheten på premiepensionens fondtorg öka? Svaret är ja, och mycket går att göra med tydligare och mer tillgänglig hållbarhetsinformation. Det skriver Pensionsmyndigheten i en återrapportering till regeringen. 

Pensionsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 ett uppdrag gällande hållbar utveckling inom premiepensionssystemet. 

I den återrapportering av uppdraget som nu lämnats till regeringen, redovisar Pensionsmyndigheten ett antal möjliga åtgärder i syfte att öka hållbarheten på premiepensionens fondtorg. Av dessa föreslår myndigheten ett antal valda förslag till åtgärder. Gemensamt för de valda åtgärderna är att de går att vidta inom ramen för nuvarande lagstiftning. 

I rapporten beskrivs bland annat hur mycket kan göras genom tydligare och mer tillgänglig hållbarhetsinformation. Pensionsmyndigheten kombinerar idag den egna M/E-märkning (där M/E står för miljö och etik) med Swesif:s Hållbarhetsprofil. 

– Pensionsmyndigheten var först med att använda Hållbarhetsprofilen på sitt fondtorg 2013. Sedan har stora delar av branschen följt efter. Nu är det dags att ta nästa steg och ge pensionssparare och pensionärer mer lättillgänglig och jämförbar information om fonderna, så att de kan ta hänsyn till hållbarhet när de väljer fonder, säger Inger Söderbom, finansanalytiker på Pensionsmyndigheten. 

Pensionsmyndigheten stödjer utvecklingen av Swesif:s Hållbarhetsprofil. 

– Det finns behov av att utveckla Hållbarhetsprofilen så att informationen standardiseras och görs jämförbar mellan fonderna. Det är ett jobb som redan pågår och där vi aktivt deltar, fortsätter Inger Söderbom. 

En utvecklad Hållbarhetsprofil utgör i sin tur en grund för en sida på fondtorget med hållbarhetsjämförelser, vilket också är en åtgärd som myndigheten föreslår. 

– Fördelen med en samlad sida är att vi erbjuder information om fondutbudet ur ett hållbarhetsperspektiv och på ett för spararen lättillgängligt och jämförbart sätt. Målbilden är att intresserade sparare själva kan välja fonder som exempelvis tar hänsyn till mänskliga rättigheter och avstår från investeringar i kol och olja, avslutar Inger Söderbom.

I ett senare skede när marknaden för oberoende hållbarhetsmärkning utvecklats kan vi fasa ut M/E-märkningen till förmån för en oberoende märkning. 

För vidare information

Inger Söderbom, finansanalytiker, 072-210 22 98
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87