Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten söker upp personer som kan ha rätt till mer pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten har identifierat ett antal pensionärer som inte har garantipension trots att de kan ha rätt till den. Nu går handläggare på Pensionsmyndigheten igenom varje fall och kommer att kontakta dessa personer för att se om ansökan kan göras och därmed säkerställa att samtliga får den pension de har rätt till.

Anledningen till att dessa personer inte fått sin garantipension varierar från fall till fall. Majoriteten av de fall som identifierats har beviljats inkomstgrundad ålderspension innan 65 år och har sedan inte ansökt om garantipension, trots att de blivit ombedda att göra det då de fyllde 65 år. Det finns också ett fåtal fall som har ansökt men inte fått sitt ärende prövat av Pensionsmyndigheten.

Detta gäller endast pensionärer med en inkomst under 11 394 kronor per månad före skatt för en ogift pensionär, och 10 099 kronor per månad före skatt för en gift pensionär. Dessa belopp gäller när den inkomstgrundade pensionen tas ut vid 65 år. Om pensionen tagits ut före 65 år kan beloppen vara lägre.

– Vi har kartlagt samtliga berörda personer och påbörjar vårt arbete med att kontakta dem via telefon för att hjälpa till att ansöka om garantipension. Många av de här pensionärerna har blivit informerade om att de måste ansöka om garantipension men har ändå inte gjort det, så vi ser det här som en möjlighet att hjälpa dem få ett bättre ekonomiskt läge, säger Ann-Sofie Kraft, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Arbetet kommer fortlöpa mellan oktober-december 2015.

Sedan maj 2015 görs en automatisk prövning om en person har rätt till garantipension. Denna prövning görs vid fyllda 65 år i de fall personen har börjat ta ut inkomstgrundad pension tidigare.

Vad är garantipension?

Garantipension är en statligt finansierad del av pensionen som utgör en grundtrygghet för dig som inte haft någon eller låg arbetsinkomst i livet. Du kan tidigast få garantipension från och med den månad du fyller 65 år. För att få full garantipension krävs det att du bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Skulle du ha låg inkomstpension kan du ha rätt till garantipension som ett tillägg. Full garantipension 2015 är 7 899 kronor per månad före skatt för den som är ogift och 7 046 kronor per månad före skatt för den som är gift.

Mer om garantipension