Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten svarar på premiepensionsutredningen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Vissa delar av premiepensionsutredningens förslag skulle, rätt utformade, vara bra för premiepensionsspararna. Men det som föreslagits kommer inte att räcka för att hantera de problem systemet har. Det skriver Pensionsmyndigheten i det remissvar på premiepensionsutredningen som lämnas till regeringen idag.

Pensionsmyndigheten konstaterar att erfarenheter från premiepensionens fondtorg, med Falcon Funds som främsta exempel, som uppmärksammats sedan utredningen fick sitt uppdrag innebär att förslagen som presenterats inte är anpassade för de problem som finns på fondtorget.

–         För att hantera dessa problem krävs enligt vår uppfattning helt andra åtgärder. Pensionsmyndigheten har därför initierat ett arbete och har också fått regeringens uppdrag att komma med förslag på hur skyddet för pensionsspararna kan stärkas, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.

I remissvaret konstaterar myndigheten att dessa åtgärder, i kombination med det av utredningen föreslagna utvärderingsvalet, sannolikt kommer att medföra att fondtorget blir mindre öppet till sin karaktär. Pensionsmyndigheten menar dock att det även om dessa åtgärder kombineras finns en risk för att inte heller det ger ett tillfredställande skydd mot kriminella eller på annat sätt oseriösa aktörer.

Positivt med bekräftelseval

Ett av de mer framträdande förslagen i utredningen skulle innebära att samtliga pensionssparare vart sjunde år ska göra ett så kallat utvärderingsval, eller som Pensionsmyndigheten hellre vill kalla det: bekräftelseval.

Bekräftelsevalen skulle innebära att varje sparare informeras om sitt val, och där de sparare som därefter inte bekräftar att de vill behålla valda fonder eller väljer nya fonder får hela sitt premiepensionskapital flyttat till förvalet (AP7 Såfa). De som har sitt kapital placerat i AP7 Såfa ska i sin tur upplysas om möjligheten att byta till ”egen” portfölj.

Argumentet för införandet av bekräftelse är att minska risken för att pensionssparare som inte har intresse eller kunskap för att löpande ta ställning till sina fondval, men ändå någon gång valt fonder, får ett dåligt utfall.

Pensionsmyndigheten skriver i sitt remissvar att myndighetens bedömning är att ett rätt utformat bekräftelseval skulle kunna vara bra för de ointresserade eller inaktiva, och därmed i linje med intentionerna med premiepensionen.

–         Vi anser dock att det vore mer ändamålsenligt att se till inaktivitet än att alla vart sjunde år, oavsett fondbyte och aktivitet, ska bekräfta sina val. Det finns onekligen vissa utmaningar med att införa bekräftelseval, men vi är av den uppfattningen att om det görs på rätt sätt kommer de positiva effekterna att kunna väga över, avslutar Katrin Westling Palm.

Betänkandets övriga förslag kommenteras kort i remissvaret, men där skriver Pensionsmyndigheten att man inte har något att erinra.  

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87