Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten underlättar hållbara fondval

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten lanserar flera funktioner på pensionsmyndigheten.se som underlättar för sparare att göra hållbara fondval på premiepensionens fondtorg. Bland annat införs en märkning för koldioxidrisk och möjlighet att filtrera bort fonder som investerar i verksamheter som spararen inte vill ha sina pengar i.

Pensionsmyndigheten lanserar funktioner på premiepensionens fondtorg som förenklar för de sparare som vill göra hållbara fondval.

– Det blir nu lättare för alla sparare som vill inkludera hållbarhetsaspekter i sina fondval för premiepensionen. På så sätt fullföljer vi regeringsuppdraget att underlätta för de sparare som vill göra hållbara fondval, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorg.

– Min bedömning är att Pensionsmyndighetens fondtorg blir unikt genom våra enkla och överblickbara verktyg. Fler och fler sparare inkluderar hållbarhet som en viktig variabel, förutom risk och avkastning, i sina investeringsbeslut. Man vill veta vilken typ av bolag och vilka branscher man indirekt finansierar via sitt sparande, säger Erik Fransson.

Sök hållbara fonder i fondtorget

Åtgärder som förenklar hållbarhetsval

  • Ett filter som kan användas av sparare för att endast visa fonder som saknar investeringar inom ett eller upp till tolv områden som exempelvis tobak, vapen eller fossila bränslen.

  • Koldioxidindikatorn låg CO2-risk införs med ett grönt löv som symbol till de fonder som uppfyller mått på låg koldioxidrisk. I koldioxidindikatorn mäts också exponering mot fossila bränslen.

  • Fonder som benämns som hållbarhetsfonder kan enkelt sorteras ut. Sorteringskraven är att fonden ska uppfylla kriterier uppställda av Etiska nämnden för fondmarknadsföring, fonden ska också ha svarat ja på frågan om hållbarhet är avgörande vid fondens val av bolag, samt att fonden ska uppfylla koldioxidindikatorn låg CO2-risk.

  • Införande av indikatorn hållbarhetsvärde där varje fond får ett tal mellan 1 och 100 där 100 anger det bästa hållbarhetsvärdet. Sparare kan jämföra och rangordna fonder.

Den nya hållbarhetsinformationen och de nya verktygen på Pensionsmyndighetens fondtorg baseras på en kombination av fondbolagens inrapporterade information och hållbarhetsvärden baserade på en hållbarhetsanalys av innehaven i respektive fond. Hållbarhetsanalysen utförs av Sustainalytics, som är ett dotterbolag till Morningstar.

Uppdraget om hållbara fonder

Åtgärderna är en del av uppdraget från regeringen om ett ”Tryggt och mer hållbart premiepensionssystem”.

Alla fondbolag anslutna till fondtorget uppfyller vissa minimikrav avseende hållbarhetsarbete.

Syftet med de nya verktygen är, förutom att göra det enklare att göra hållbara fondval, att inspirera och motivera fondförvaltare att beakta hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.

Information om hållbara fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Högupplöst pressbild på Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Sök och jämför fonder.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00