Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten svarar på remiss om jämställda pensioner

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

De problem som uppmärksammats gällande ojämställda pensioner är i första hand en effekt av de skillnader i livsinkomst som finns mellan kvinnor och män. Det skriver Pensionsmyndigheten i ett remissvar om jämställda pensioner till regeringen och Pensionsgruppen. I andra hand finns vissa regler i pensionssystemet, som bidrar till "pensionsgapet" mellan kvinnor och män – ett gap som skulle minimeras om kvinnor och män hade jämställda livsinkomster.

Pensionsmyndigheten konstaterar i sitt remissvar att kvinnor och män i genomsnitt tar ut ålderspension vid mer eller mindre samma ålder men att kvinnornas uttagsålder är mer koncentrerad till 65-årsåldern än vad männens är. Däremot lämnar kvinnor arbetslivet något tidigare än män beroende på att fler kvinnor än män blir sjukskrivna under senare tiden av sitt arbetsliv.

En annan anledning till ojämställda pensioner handlar om de olika nivåer för avsättning till tjänstepension som finns idag. I dagsläget avsätter arbetsgivare motsvarande 4,5 procent av lönesumman till den anställdes tjänstepension, upp till den högsta inkomsten som ger pensionsrätt i det allmänna systemet – ca 40 000 kr/månad för inkomståret 2016. För löner som överstiger denna gräns avsätter arbetsgivaren motsvarande 30 procent enligt tjänstepensionsavtalet.

– Ett syfte med den högre avsättningen för löner över gränsen är att minska skillnaden mellan slutlön och pensionsnivån för den enskilde individen, och det är i sig en begriplig tanke. Men givet att män har betydligt större del av inkomsterna över pensionsintjänandetaket bidrar de högre avsättningarna också till att skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner ökar, säger Ole Settergren.

Längre liv i kombination med att de flesta pensioner betalas ut med en form av "förskott" kan missgynna personer som lever längre än genomsnittet. Kvinnor är överrepresenterade i den senare gruppen. "Förskottet" innebär att pensionen räknas upp med en så kallad "förskottsränta", vilket ger högre pensionsbelopp i början av din pension. Lägre förskottsränta skulle därmed kunna anses gynna kvinnor som grupp.

– Det finns dock betydande problem med att minska förskottsräntan. Det innebär bland annat lägre ingångspensioner och att pensioner under utbetalning sänks, avslutar Ole Settergren.

Svar på remisser

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 0730-222 050

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87