Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring är nu fossilfri

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten väljer bort bolag som har produktion och distribution av fossila bränslen som huvudsaklig verksamhet. Därmed är tillgångar värda 45 miljarder kronor fossilfria.

Pensionsmyndigheten förvaltar en traditionell försäkring vars tillgångsportfölj består av räntor och aktier till ett värde av 45 miljarder kronor. Sedan 2016 har innehav i bolag exponerade mot fossila bränslen minskats successivt. Nu väljs bolag bort vars huvudsakliga verksamhet består av produktion och distribution av fossila bränslen. Ur aktieportföljen utesluts också bolag vars huvudsakliga verksamhet är vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. En del av det frigjorda kapitalet går i stället till bolag som bidrar till att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Vi har nu ställt om portföljen till att bli fossilfri i och med att de sista aktierna inom branscherna gas, kol och olja, är sålda. Istället riktas en del av kapitalet till bolag som är en del av lösningen av vårt klimatproblem, exempelvis inom förnybar energi och energieffektivitet. Jag är övertygad om att omställningen gynnar våra sparares avkastning över tid, bland annat eftersom fossila tillgångar plötsligt kan förlora i värde, säger Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Traditionell försäkring i premiepensionen

Sparare som går i pension kan välja att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring för sin premiepension. Den som väljer traditionell försäkring får som lägst ett garanterat belopp utbetalt varje månad. Cirka 324 000 pensionärer har valt att ta ut sin premiepension som traditionell livförsäkring. Cirka 1 326 000 pensionärer tar ut sin premiepension som fondförsäkring.

Så investerar Pensionsmyndigheten i den traditionella försäkringen

Den traditionella försäkringens tillgångsportfölj förvaltas av Pensionsmyndigheten och består av räntor och aktier värda 45 miljarder kronor. Ränteportföljens storlek matchar summan av de garanterade beloppen på 29 miljarder kronor. Resterande del, 36 procent eller 16 miljarder kronor, placeras i aktier. Under de tre första kvartalen 2019 har portföljens totalavkastning uppgått till 18,0 procent.

För vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00