Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så påverkas skatten av tidpunkt för pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Vilken skatt du betalar på din lön respektive pension beror bland annat på hur gammal du är. Nu finns dokumentet ”Pension och skatt” uppdaterat med vad som gäller inför 2018. 

Det finns stora skattefördelar med att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Arbetar du det år du fyller 66 år eller åren därpå får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Du får också ett förhöjt grundavdrag på din lön från och med det år du fyller 66 år. 

Även skatteavdraget på pension är olika beroende på hur gammal du är. Din skatt blir lägre från ditt 66:e levnadsår.  

– Att vänta med att ta ut sin pension är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Dels ökar pensionen av fortsatt arbete, på grund av att den intjänade pensionsrätten blir större. Men den enskilde betalar också lägre skatt, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten och fortsätter: 

– Det är till och med så att från och med det år du fyller 66, och på inkomster upp till 315 000 kronor, så betalar du mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst. 

Kunskap underlättar val

För den som väljer tidpunkt för uttag av pension och tidpunkt för att lämna arbetslivet kan det vara bra att ha kunskap om de ekonomiska konsekvenserna olika val kan leda till. Syftet med dokumentet ”Pension och skatt” är att reda ut de begrepp och de frågor som kan komma från personer som står inför valet mellan arbete och pension kopplat just till skatteeffekterna.

– Dessa skatteregler kan upplevas som snåriga. Vår förhoppning är att den som står inför ett val mellan att fortsätta jobba och ta ut pension kan få viss vägledning av dokumentet, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten. 

Generella regler

I dokumentet ”Pension och skatt” finns en bilaga med vanliga frågor och svar kring just skatten. Dokumentet är dock inte avsett att ge svar på frågor om en enskild persons exakta skatteavdrag vid olika situationer. 

– För att få detaljerad information om dig själv och din egen skattesituation måste du kontakta Skatteverket. På Skatteverkets hemsida under Räkna ut din skatt kan du själv göra en preliminär beräkning av storleken på sitt skatteavdrag beroende på om och i vilken omfattning du väljer att ta ut pension eller jobba, avslutar Ann-Sofie Kraft Nilsson. 

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87