Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sex miljarder sätts in till pensionsspararna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Från den 14 maj sätter Pensionsmyndigheten in 6,55 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 562 miljoner i premiepensionsavgift. Slutsumman på pensionsspararnas konton blir alltså ett tillskott på nästan sex miljarder kronor. Under utbetalningstiden blir övrig fondhandel fördröjd.

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen. Varje år får spararna tillbaka föregående års rabatter genom att fler fondandelar köps till premiepensionskontona.

– I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,2 miljarder kronor i rabatter, vilket är en ökning med cirka 412 miljoner mot förra året. Drygt hälften av denna ökning beror på den tuffare rabattmodell som vi införde förra året. Den genomsnittliga fondavgiften kom därför ner till 0,25 procent av förvaltat kapital. Utan rabatter hade den varit 0,76 procent, vilket säger en del om hur fördelaktig rabattmodellen är för premiepensionsspararna, säger Mats Öberg, fondchef på Pensionsmyndigheten.

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna nära 2,3 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar efter pensionssparare som avled förra året.

Sänkt avgift

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och är 562 miljoner kronor 2016, jämfört med fjolårets 586 miljoner.

I avgiftsuttaget ingår även återbetalningen av premiepensionens uppstartskostnader, vilka ska vara avbetalda 2018. För den enskilde är avgiften satt till 0,11 procent (0,13 procent förra året) av kontovärdet, dock högst 120 kronor (samma som förra året). Detta motsvarar en snittavgift på 0,07 procent (samma som förra året) eller 80 kronor per person (85 kr förra året).

Fördröjd handel

Handeln med de nya pengarna som ska placeras ut på kontona startar måndagen den 16 maj och avslutas för de allra flesta den 17 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd.

Fondbyten som beställs efter 12 maj läggs på kö och genomförs efter att handeln med rabatter med mera avslutats.

Insättningen i korthet

(fjolåret inom parentes)

  • Fondrabatt: 4 242 miljoner (3 831 miljoner)
  • Arvsvinst: 2 298 miljoner (1 836 miljoner)
  • Överföringsvinst: 7 miljoner (6 miljoner)
  • Total insättning: 6 547 miljoner (5 673 miljoner)
  • Avgift: -562 miljoner (-586 miljoner)
  • Netto insättning: 5 985 miljoner (5 087 miljoner)
  • Antal konton: 7,04 miljoner (6,88 miljoner)

För vidare information

Mats Öberg, chef fondenheten, 072-210 23 50
Rasmus Bjälkesson, fondspecialist, 072-210 23 62
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87