Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sex miljarder sätts in till premiepensionsspararna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Med start den 6 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt 6 666 miljoner i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 625 miljoner i premiepensionsavgift.

Slutsumman på pensionsspararnas konton blir alltså ett tillskott på över sex miljarder kronor. Under den tid utbetalningen pågår fördröjs övrig fondhandel.

Lägre avgifter

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen på premiepensionens fondtorg. Det gör att spararna varje år får tillbaka föregående års rabatter – detta genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

– Den genomsnittliga fondavgiften är nu nere i 0,23 procent av förvaltat kapital, mot 0,25 procent för 2015. Utan rabatter hade den varit 0,72 procent vilket säger en del om hur fördelaktig rabattmodellen är för premiepensionsspararna, fortsätter Mats Öberg.

Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,50 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,51 procent för samma fonder utanför premiepensionssystemet.

Arvsvinst

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom närmare 2,5 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare.

Administrationsavgift

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Denna är i snitt 0,06 procent eller 87 kronor per person. Motsvarande siffror året innan var 0,07 procent eller 80 kronor per person. För den enskilde är avgiften 0,12 procent (0,11 procent förra året) av kontovärdet, dock högst 125 kronor (120 kr förra året).

Att den genomsnittliga administrationsavgiften sjunker till 0,06 % beror till stor del på att kapitalavkastningen varit mycket god senaste året.

Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 625 miljoner kronor 2016, att jämföra med fjolårets 562 miljoner. I avgiftsuttaget ingår återbetalning av premiepensionens uppstartskostnad, vilken ska vara slutligt betald 2018

Fördröjd handel

Handeln med de nya medel som ska placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 8 maj och avslutas för de allra flesta den 9 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd. Fondbyten som beställs efter 4 maj köas därför och genomförs först efter att ovan nämnda handel avslutats.

Insättningen i korthet

(förra årets siffror inom parentes)

  • Fondrabatt: 4 149 miljoner (4 242 miljoner)
  • Arvsvinst: 2 512 miljoner (2 297 miljoner)
  • Överföringsvinst: 5 miljoner (6 miljoner)
  • Total insättning: 6 666 miljoner (6 545 miljoner)
  • Avgift: -625 miljoner (-562 miljoner)
  • Netto insättning: 6 041 miljoner (5 983 miljoner)
  • Antal konton: 7,21 miljoner (7,04 miljoner)

För vidare information

Mats Öberg, chef fondenheten, 072-210 23 50
Rasmus Bjälkeson, fondspecialist, 072-210 23 62
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87