Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sju miljarder sätts in till pensionsspararna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Med start den 5 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt 7,9 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 803 miljoner i premiepensionsavgift.

Slutsumman på pensionsspararnas premiepensionskonton blir alltså ett tillskott på över sju miljarder kronor. Under den tid utbetalningen pågår fördröjs övrig fondhandel.

Lägre avgifter

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen på premiepensionens fondtorg. Det gör att spararna varje år får tillbaka föregående års rabatter – detta genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– Premiepensionsspararna får i år tillbaka ca 4,7 miljarder kronor i rabatter jämfört med 4,1 miljarder kronor förra året. Pengarna fördelas mellan pensionsspararna beroende på fondval och kapital. Rabatten leder till att fonder inom premiepensionen har låga avgifter vilket på sikt leder till en avsevärt högre premiepension för den enskilde spararen, säger Erik Fransson chef för Pensionsmyndighetens Fondtorgsavdelning.

2017 var fondavgiften i genomsnitt 0,22 procent av förvaltat kapital, att jämföras med 0,23 procent under 2016.

– Utan rabatt hade den genomsnittliga avgiften istället legat på 0,66 procent, fortsätter Erik Fransson.

Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,50 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,49 procent för samma fonder utanför premiepensionssystemet.

Arvsvinst

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom drygt 3,1 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare.

Administrationsavgift

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Denna är i snitt 0,07 procent eller 108,5 kronor per person. Motsvarande siffror året innan var 0,06 procent eller 87 kronor per person. För den enskilde är avgiften 0,13 procent (0,12 procent förra året) av kontovärdet, dock högst 160 kronor (125 kr förra året).

Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 803 miljoner kronor 2018, att jämföra med fjolårets 625 miljoner. I årets avgiftsuttag ingår den slutliga amorteringen av lånet som finansierade premiepensionens uppstartskostnad, vilket förklarar ökningen jämfört med föregående år. Detta lån ska enligt plan vara slutamorterat under 2018.

Fördröjd handel

Handeln med de nya medel som ska placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 7 maj och avslutas för de allra flesta den 8 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd. Fondbyten som beställs efter 3 maj köas därför och genomförs först efter att ovan nämnda handel avslutats.

Solidar

För sparare i Solidar kommer årets insättning att placeras på likvidkonto till dess att kontot är återöppnat för handel.

Insättningen i korthet

(förra årets siffror inom parentes)

  • Fondrabatt: 4 738 miljoner kronor (4 149 miljoner)
  • Arvsvinst: 3 141 miljoner kronor (2 512 miljoner)
  • Överföringsvinst: 5,7 miljoner kronor (5 miljoner)
  • Total insättning: 7 885 miljoner kronor (6 666 miljoner)
  • Avgift: -803 miljoner kronor (-625 miljoner)
  • Nettoinsättning: 7 082 miljoner kronor (6 041 miljoner)
  • Antal konton: 7,39 miljoner (7,21 miljoner)

För vidare information

Daniel Kinnerup, pressekreterare, 072-210 29 39
Pensionsmyndighetens pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00