Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sjuåring och 77-åring får sina första orange kuvert denna vecka

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Även extrajobb, barn, a-kassa och studiemedel ger framtida pension. Denna vecka får 176 000 nya pensionssparare sitt första orange kuvert, varav den yngste är sju år. I snitt tjänade de in 12 125 kronor till sin allmänna pension första gången. Statistik visar att nästan alla stannar i statliga förvalet AP7 Såfa för premiepensionen.

– Förvåningen brukar vara stor hos de personer som får sitt första orange kuvert. Många känner inte till att man kan tjäna in till sin pension när man får barn, studerar eller om du är arbetslös och har a-kassa. De flesta tror nog att det bara är arbete som ger pension, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Denna vecka får 176 000 personer, i snitt 26 år gamla, sina första orange kuvert. Yngst var en sjuåring född 2008 och de äldsta var födda 1938, den äldsta årskull som kan tjäna in till dagens pensionssystem. I snitt tjänade de nya pensionsspararna in 12 125 kronor till sin allmänna pension, att jämföra med den genomsnittlige pensionsspararen som senaste året tjänade in 46 240 kronor till sin framtida pension.

Så tjänar du in till din allmänna pension

  • Extrajobb och sommarjobb. Så fort du har inkomster över 18 824 kronor per år tjänar du in till din allmänna pension redan från första kronan. Du betalar bara skatt för inkomster över det beloppet.
  • Små barn. Du får pensionsrätt för barnår för de fyra första åren i ditt barns liv oavsett om eller hur länge du har varit föräldraledig. Bara en av föräldrarna får barnår och bara för ett barn i taget. Den förälder som har lägst inkomst får automatiskt rätten till barnår.
  • Sjukersättning och aktivitetsersättning. Om du under året har haft inkomstbaserad sjuk- eller aktivitetsersättning är det belopp du fått utbetalt under året pensionsgrundande inkomst.
  • Studier. Om du studerar på högskolenivå och får studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, betalar staten in pensionsavgifter för dig.
Andel nya pensionssparare, pensionsrätter efter kön och ålder
Nya sparare Antal Pensionsrätt, kronor Ålder
Alla 176 182 12 125 kr 25 år 8 mån
Kvinnor 85 383 10 584 kr 25 år 2 mån
Män 90 677 13 579 kr 26 år 1 mån

I den yngsta åldersgruppen är andelen kvinnor störst. Kvinnornas andel uppgår där till 53 procent och männens andel 47 procent. I de äldre åldersgrupperna är däremot männens andel större än kvinnornas. Störst skillnad i pensionsrätter är det i åldersgruppen 40–49 år. Männens genomsnittliga pensionsrätt i den gruppen är 19 649 kronor jämfört med kvinnornas 13 745 kronor, en skillnad på 5 904 kronor.

Andel nya pensionssparare och pensionsrätter
Ålder Andel procent Kvinnor Andel procent män Pensionsrätter kvinnor Pensionsrätter män
Alla åldrar 49% 51% 10 584 kr 13 579 kr
0–19 53% 47% 7 690 kr 8 532 kr
20–29 46% 54% 12 168 kr 14 710 kr
30–39 46% 54% 14 371 kr 20 146 kr
40-49 44% 56% 13 745 kr 19 649 kr
Över 50 43% 57% 12 341 kr 17 150 kr

Varav 86 procent är inkomstpension och 14 procent är premiepension.

Av de nya pensionsspararna som fick göra sitt första fondval i april 2014, valde knappt 1 300 (1,2 procent) att göra ett eget fondval medan övriga nysparare, drygt 174 000 (98,8 procent) valde att inte göra något eget fondval. De som inte gjorde ett eget fondval fick sin premiepension placerade i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Vid årsskiftet hade 3 230 000 pensionssparare innehav i något av Sjunde AP-fondens alternativ. Att antalet pensionssparare i AP7 Såfa ökade i fjol med 130 000 personer beror i huvudsak på de nya pensionsspararna som kom in i systemet under 2013.

2014 hade 55 procent av pensionsspararna valt egna fonder, medan de övriga hade sina medel placerade i AP7 Såfa.

Barnårsrätt

Sjukersättning och aktivitetsersättning 

Studierätt

Nya pensionssparande 2014
Födelseår Antal Snittålder   Förra årets nya sparare
2008 4 25 år 8 mån AP7 Såfa 98,8 procent
2007 4   Egen portfölj 1,2 procent
2006 3      
2005 3      
2004 5      
2003 16      
2002 6      
2001 15      
2000 30      
1999 95      
1998 530      
1997 2759      
1996 8634      
1995 21290      
1994 36293      
1993 19865      
1992 11059      
1991 7492      
1990 6077      
1989 4719      
1988 4537      
1987 4041      
1986 3670      
1985 3453      
1984 3336      
1983 3039      
1982 2964      
1981 2557      
1980 2537      
1979 2244      
1978 2094      
1977 1957      
1976 1755      
1975 1652      
1974 1554      
1973 1352      
1972 1315      
1971 1171      
1970 1221      
1969 1021      
1968 976      
1967 849      
1966 756      
1965 716      
1964 648      
1963 583      
1962 568      
1961 473      
1960 548      
1959 401      
1958 400      
1957 387      
1956 307      
1955 290      
1954 269      
1953 180      
1952 187      
1951 136      
1950 110      
1949 128      
1948 81      
1947 53      
1946 54      
1945 50      
1944 29      
1943 34      
1942 20      
1941 20      
1940 18      
1939 10      
1938 14