Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Småbarnsfamiljer bör planera tillsammans nu – även om det är långt till pensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Att få barn innebär föräldraledighet och många vill eller behöver sedan gå ner på deltid under några år. Men hur påverkas den framtida pensionen om en förälder tar merparten av föräldraledigheten och kanske även sedan arbetar deltid? Det går att jämna ut skillnaderna i den framtida pensionen. Det berättar Pensionsmyndigheten om i sin nya kampanj som vänder sig till småbarnsföräldrar.

Att pensionens storlek avgörs av hur mycket man har jobbat vet de flesta. Men vilken effekt det får att vara föräldraledig eller arbeta deltid under flera år känner inte lika många till. Därför har Pensionsmyndigheten tagit fram ett flertal nya räkneexempel som finns på kampanjsajten www.pensionsmyndigheten.se/foralder .

Pensionsmyndighetens uppgifter visar att eftersom kvinnor oftare tar ut mer föräldraledighet och arbetar deltid under småbarnsåren i större utsträckning än män så påverkas deras framtida pension även mer.

– Tiden då man ska bli och nyss har blivit förälder är en utmärkt tid att planera inför pensionen. Men många vet inte vad man kan göra för att jämna ut de skillnader i den framtida pensionen som kan uppstå om en av föräldrarna är mer föräldraledig eller jobbar deltid under småbarnsåren, säger Pär Ahrling, enhetschef på Pensionsmyndighetens kommunikationsavdelning.

– Förenklat är det så att minst påverkan på pensionen får den med låg inkomst som jobbar inom staten, kommun eller landsting och störst påverkan får den med hög inkomst som jobbar i privat sektor, men det är bra att ta reda på hur det ser ut för just dig, förklarar Pär Ahrling.

Under barnets första fyra levnadsår får den förälder som har lägst inkomst automatiskt extra pengar inbetalade till sin allmänna pension. Det kallas för ”barnårsrätter” och syns i det orange kuvertet. Dessa extrapengar till pension är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära.

– Att överföra premiepensionen kan vara ett sätt att jämna ut den framtida pensionen så att den förälder som exempelvis avstår heltidsarbete för att ta hand om barnen kompenseras för det. Ett annat sätt kan vara att starta ett eget sparande till den deltidsarbetande föräldern, säger Pär Ahrling.

Under kampanjen som pågår under hela sommaren vill Pensionsmyndigheten nå ut till blivande och nyblivna föräldrar med information och tips om hur de själva enkelt kan se över sin framtida pension. På sajten kan man även ta del av räkneexempel för hur pensionen påverkas beroende på lönenivå och om man har tjänstepension. Mer information finns på kampanjsajten www.pensionsmyndigheten.se/foralder

För vidare information

Malinda Flodman, Pressekreterare, 072-210 21 60