Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Svårt göra drivkrafterna bättre för garantipensionärer att jobba efter 65

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

De ekonomiska drivkrafterna till att arbeta efter 65 är redan starka för de flesta som har möjlighet till fortsatt arbete. Det är svårt att förbättra drivkrafterna inom pensionssystemet utan att skapa krångliga regler, skriver Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen. 

Alternativ för att få fler att ta ut pension senare och jobba längre är i stället att höja 65-årsgränsen då sjukskrivna och arbetslösa automatiskt pensioneras och sänka åldersgränsen för dubbla jobbskatteavdraget, i dag 66 år.

I maj fick Pensionsmyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda tre förslag som gick ut på att det alltid ska löna sig att arbeta och fortsätta med det även efter 65 år:

  1. att pension som grundas på arbetsinkomster efter 65 års ålder inte ska påverka garantipension och bostadstillägg
  2. att garantipension räknas upp om uttaget sker efter 65 år, samt
  3. att arbetsår efter 64 år får räknas som bosättningsår för rätt till garantipension

– Det ska alltid löna sig att arbeta, så även för de som tidigare i livet tjänat in lite till sin inkomstgrundade pension, men vår analys visar att ingen av de tre förslagen bör genomföras. Det krävs logiska och raka regler som är enkla att förstå för den allmänna pensionen och det ska också vara enkelt för den enskilde personen att planera sin pension, säger Ann-Sofie Kraft, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

– Förslagen ger en begränsad stimulans till att skjuta upp sitt pensionsuttag för de som får garantipension. Samtidigt så kommer det för de allra flesta av dessa personer, som kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65 år, att vara fördelaktigare att ändå ta ut sin pension vid 65 år samtidigt som man fortsätter att arbeta, säger Ann-Sofie Kraft.

Som ett alternativ för att få ett generellt senare pensionsuttag och ett längre arbetsdeltagande ser i stället Pensionsmyndigheten följande lösningar:

  • En ändrad 65-årsgräns i social- och arbetslöshetsförsäkringarna eller riktålder.
  • En sänkt åldersgräns för när det förhöjda jobbskatteavdraget inträder, i dag från det kalenderår man fyller 66 år