Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Karantiipansuuni – sulle jollako oon ollu matala sisäletulo

Karantiipansuuni oon osa ylheisestä pansuunista jonka sie saat, jos sulla oon ollu pieni elikkä ei pansuuninperustettua sisäletuloa ollenkhaan.

Sulla saattaa olla oikeus karantiipansuuhniin jos sie olet täyttäny 65 vuotta ja sulla oon matala elikkä ei yhthään sisäletuloperustettua pansuunia. Jos sie saat matalan pansuunin sie saatat hakea asuntolissää ja vanheempainelatustukea.

Ikäraijaa 65 vuotta tulhaan uskottavasti muuttamhaan 66 vuotheen vuona 2023. Ette saaja täyen karantiipansuunin vaaithaan ette sie olet asunu vähhiinthääns 40 vuotta Ruottissa siltä vuelta lähtien ko sie täytit 16 sille vuele ko sie täytät 64 vuotta. Jos sie olet asunu Ruottissa lyhemän aijan niin karantiipansuuni tullee olheen matalampi. Se vähenee 1/40 joka vuele joka puuttuu.

Jos sie olet tullu Ruothiin ja saanu oleskeluluan pakolaisena elikkä suojeluntarpheessaoleva sie saatat vississä taphauksissa saaja räknätyksi sinun asumisaijan sinun entisestä kotimaasta förssaijaksi karantiipansuunile.

Karantiipansuuni vähenethään kansa jos sulla oon sisäletuloperustettu pansuuni. Vähenys tapahtuu vähän kertaa ja tekkee ette karantiipansuunia ei ollenkhaan makseta ulos ko se sisäletuloperustettu pansuuni oon korkeampi ko vissi summa.

Jos sie olet syntyny 1937 elikkä ennen sulla saattaa olla oikeus karantiipansuuhniin. Silloin se toimii kompensasuunina muutoksille jokka tehthiin pansuunisysteehmiin 2003.

Karantiipansuuni ko sie asut Ruottin ulkopuolela

Karantiipansuunia saatethaan maksaa ulos sille joka assuu EU elikkä EES-maassa tilapäisen ruottalaisen lain mukhaan (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein).

Pansuuni ko sie asut Ruottin ulkopuolela 

In Swedish - Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet får.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Pension när du bor utanför Sverige