Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Teckenspråk

Teckenspråksfilmer med information om den allmänna pensionen och Pensionsmyndighetens verksamhet.

 • Spela video
  Välkommen till Pensionsmyndigheten.

  Välkommen till Pensionsmyndigheten

  Vi har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Både när du tjänar in till din pension och tiden som du är pensionär. 

 • Spela video
  Tjäna in till pension

  Tjäna in till pension

  Nästan allt du tjänar och betalar skatt för är pensionsgrundande. Även småbarnsåren, sjukersättning eller aktivitetsersättning, plikttjänstgöring och högre studier.

 • Spela video
  Inkomstpension

  Inkomstpension - en del av den allmänna pensionen

  Den baseras på de sammanlagda pensionsrätter som du har tjänat in och på hur inkomstutvecklingen varit i Sverige.

 • Spela video
  Premiepension

  Premiepension - en del av den allmänna pensionen

  Den delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar.  

 • Spela video
  Fondkunskap

  Fondkunskap

  En fond ägs av dem som sparar i fonden. Fondsparande ger en bättre riskspridning än som är möjligt om du sparar i enskilda värdepapper.

 • Spela video
  Aktiefonder

  Aktiefonder

  En aktie är en ägarandel i ett företag. Värdeförändringen beror på hur det går för företagen och på hur marknaden tror att företaget lyckas i framtiden. 

 • Spela video
  Räntefonder

  Räntefonder

  En räntefond innehåller räntebärande värdepapper. Normalt sett ger de en stabil värdeförändring.

 • Spela video
  Blandfonder

  Blandfonder

  En blandfond innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Risknivån ligger normalt mellan aktiefonder och räntefonder. 

 • Spela video
  Generationsfonder

  Generationsfonder

  Består mest av aktier när det är lång tid kvar till pensionen och flyttas stegvis över till räntebärande värdepapper. 

 • Spela video
  Garantipension

  Garantipension

  En del av den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst.

 • Spela video
  Fondförsäkringar

  Fondförsäkringar

  Väljer du fondförsäkring för dina premiepensionspengar har du kvar ditt fondkonto. Värdet kan variera och du kan byta fonder precis som tidigare.

 • Spela video
  Äldreförsörjningssstöd

  Äldreförsörjningsstöd

  Stödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå. 

 • Spela video
  Efterlevandepension

  Efterlevandepension

  Om en nära anhörig avlidit kan efterlevandepensionen täcka en viss del av den försörjning som den avlidna bidrog med. 

 • Spela video
  Efterlevandeskydd

  Efterlevandeskydd

  Innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före din partner.