Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Åtta miljarder sätts in till pensionsspararna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Med start den 11 maj sätter Pensionsmyndigheten in cirka 8,4 miljarder kronor, den högsta insättningen hittills, i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna. Samtidigt dras 494 miljoner kronor i premiepensionsavgift.

Insättningen på pensionsspararnas premiepensionskonton uppgår till nära åtta miljarder kronor. Samtidigt som insättningen pågår så fördröjs övrig fondhandel i minst två dagar.  

Lägre avgifter

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen på premiepensionens fondtorg. Dessa rabatter återförs till spararna en gång per år genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– Premiepensionsspararna får i år tillbaka drygt 4,7 miljarder kronor i rabatter och ytterligare 3,6 miljarder i arvsvinster. Pengarna fördelas mellan pensionsspararna beroende på fondval och kapital. Rabatten leder till att fonder inom premiepensionen har låga avgifter vilket på sikt ger en avsevärt högre premiepension för den enskilde spararen, säger Erik Fransson chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Fondavgiften var i genomsnitt 0,21 procent av förvaltat kapital 2018 jämfört med 0,22 procent under 2017. Utan rabatt hade den genomsnittliga avgiften istället varit 0,59 procent.

Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,48 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,44 procent för samma fonder utanför premiepensionssystemet.

Sparare med köpstoppade fonder får AP7 Såfa

Pensionsmyndigheten har, som en anpassning till förändrad lagstiftning inom premiepensionen, infört funktionen köpstopp. Cirka 190 000 premiepensionssparare har en köpstoppad fond och får motsvarande insättningar placerade i AP7 Såfa istället för i den köpstoppade fonden. Efter insättningen den 11 maj går ett brev ut till dessa sparare.

Arvsvinster sätts också in

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom cirka 3,6 miljarder kronor i arvsvinster inklusive överföringsvinst. Det är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare.

Administrationsavgift finansierar premiepensionssystemet
För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Denna är i snitt 0,04 procent eller 65 kronor per person. Motsvarande avgift 2018 var 0,07 procent eller 108,5 kronor per person. För den enskilde är avgiften 0,07 procent (0,13 procent förra året) av kontovärdet med ett avgiftstak på 100 kronor (160 kr förra året).

Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 494 miljoner kronor 2019, att jämföra med 803 miljoner 2018. Anledningen till den kraftigt minskade avgiften är att uppbyggnadslånet för premiepensionssystemet har betalats av.

Fördröjd fondhandel

Handeln med de nya medel som ska placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 13 maj och avslutas för de allra flesta dagen efter. Under tiden som placeringen i fonder genomförs så fördröjs övrig handel och fondbyten. Fondbyten som beställs efter 9 maj läggs därför i kö och genomförs efter att ovan nämnda handel avslutats.

Köpstoppad fond – så funkar det

Fakta om insättningen, miljoner kronor utom antal konton
Det som ändras 2019 2018

Fondrabatt

4 742

4 738

Arvsvinst

3 633

3 141

Överföringsvinst *

6,2

5,7

Total insättning

8 381

7 885

Avgift

-494

-803

Nettoinsättning

7 887

7 082

Antal konton

7,58 miljoner

7,39 miljoner

* Överföringsvinsten är en del av arvsvinsten som uppstår vid överföringar av pensionsrätter mellan maka, make eller registrerad partner.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pensionsmyndighetens pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00