Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hållbarhet inom premiepensionen – så väljer sparare

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I drygt ett år har sparare kunnat välja fonder för sin premiepension sorterat på olika hållbarhetsdefinitioner. En ny rapport visar att fonder med låg koldioxidrisk har avkastat bättre än fonder som inte har en begränsad exponering mot fossiltunga branscher. Rapporten visar också att kvinnor och yngre oftare väljer fonder med exempelvis låg koldioxidrisk eller väljer bort vissa produkter och tjänster för sitt sparande i premiepensionen.

Alla fondbolag anslutna till fondtorget uppfyller, i avtalet med Pensionsmyndigheten, vissa minimikrav avseende hållbarhetsarbete. Ett år efter lansering av olika hållbarhetsverktyg har Pensionsmyndighetens rapport Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg, analyserat pensionsspararnas fondval och avkastning.

Låg koldioxidrisk, högre historisk avkastning

– Fonder som har en lägre exponering mot fossiltunga branscher har en högre genomsnittlig avkastning de senaste fem åren än fonder som inte har det gröna löv som utmärker låg koldioxidrisk. Det är intressant eftersom vi ibland stöter på uppfattningar om att hållbara fonder kostar mer i form av lägre avkastning, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Genomsnittlig värdeutveckling och antal fonder på fondtorget efter fondtyp och CO2-märkning

I figuren nedan visas den genomsnittliga värdeutvecklingen de senaste fem åren för fonder efter fondtyp och huruvida fonden har en CO2-märkning eller inte. Höger axel visar antalet fonder med eller utan CO2-märkning.

Genomsnittlig värdeutveckling fondtorget

Kvinnor och yngre har hållbarare fonder

Kvinnor och yngre pensionssparare har i högre utsträckning fonder på premiepensionens fondtorg med mer hållbar inriktning jämfört med män och medelålders pensionssparare. Kvinnor placerar genomgående i fonder med lägre ESG-risk än män. Det gäller oavsett ålder eller inkomst, visar Pensionsmyndighetens rapport. ESG-risk är ett värde på hur fonden hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor.

Genomsnittlig ESG-risk för samtliga fondval är 23,2, vilket är något lägre än snittet för fondtorgets hela utbud. Kvinnor väljer i regel fonder med lägre ESG-risk med ett genomsnitt på 23,0 jämfört med mäns snitt om 23,4.

Fossilt, kärnvapen och spel väljs oftare bort

Som helhet väljer pensionssparare i stor utsträckning fonder efter utbud när det gäller premiepensionen. Men Pensionsmyndigheten har gjort det möjligt för pensionssparare att välja bort fonder som investerar i oönskade produkter och tjänster enligt fondbranschens egen redovisning.

– Vi ser att pensionssparare väljer bort fossila bränslen, kärnvapen och kommersiell spelverksamhet i högre utsträckning än vad fonderna själva gör i sin förvaltning. Däremot är pensionsspararnas premiepension något mer exponerad mot klusterbomber och uran sett till hur innehaven är fördelade jämfört med fondernas förvaltning, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Så definieras hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen.

Rapporten Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg – Hur väljer pensionsspararna? (PDF)

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00