Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionen ökar med 0,5 procent 2021

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen ökar med 0,5 procent i januari 2021, enligt Pensionsmyndighetens redovisning till regeringen idag.

Den beräknade ökningen av inkomstpensionen och tilläggspensionen blir 0,5 procent. Det är något lägre än ökningen på 0,8 procent som Pensionsmyndighetens prognos visade i slutet av juli men högre jämfört med motsvarande prognos i början av året.

Inkomstpensionen är en stor del av pensionen för de flesta men en heltäckande bild får man inte förrän vid årsskiftet.

– För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling är känd, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Under året har Pensionsmyndigheten kommunicerat ut de prognoser som görs för inkomstpensionens utveckling.

– Våra prognoser har varierat ovanligt kraftigt under året. Orsaken är att bedömningen av pandemins effekt på inkomsterna har varierat. Vi har tidigare inte lagt någon vikt i att kommunicera prognoser för inkomstpensionen. I år har vi dock avvikit från den traditionen med anledning av ett stort intresse för påverkan på pensionerna från Covid19. Den senaste prognosen var att inkomstpensionen skulle utvecklas med -2,7 procent 2022. Vår nuvarande prognos för inkomstpensionen 2022 är reviderad och beräknas till -0,5 procent, säger Ole Settergren.

– Coronakrisen har hittills inte påverkat pensionssystemet mer än vad en kraftig konjunkturförsvagning skulle ha gjort. Inkomstpensionerna, i likhet med de förvärvsaktivas inkomster, har en svag eller negativ utveckling men den finansiella styrkan i systemet är fortfarande stor. Tillgångarna i inkomstpensionssystemet beräknas överstiga skulderna med cirka 540 miljarder kronor vid det kommande årsskiftet, säger Ole Settergren.

Illustration: Figuren visar pensionspyramiden där den färglagda delen utgörs av inkomstpensionen som ökar med 0,5 procent i januari 2021. Illustrationen är fri att använda med hänvisning till Pensionsmyndigheten.

Illustration: Figuren visar pensionspyramiden där den färglagda delen utgörs av inkomstpensionen som ökar med 0,5 procent i januari 2021. Illustrationen är fri att använda med hänvisning till Pensionsmyndigheten.

Så höjs pensionen för olika grupper

  • Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 0,5 procent.

  • Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 0,5 och 0,6 procent.

  • Cirka 320 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 0,6 procent i ökad allmän pension.

  • Utöver indexeringen finns en proposition från regeringen om en ny förmån, inkomstpensionstillägg, se information via länk nedan.

  • För de som har premiepension kommer omräkningen av den att påverka den totala pensionen. Premiepensionens omräkning är känd först i december.

Följsamhetsindex ger pensionssparares ränta

Räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton nästa år blir 2,2 procent. Skillnaden jämfört med förändringen av inkomstpensionen är det förskott på inkomstutvecklingen med 1,6 procent som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut. Förskottet ingår i pensionen som en antagen framtida inkomstutveckling. Varje år räknas pensionen om med skillnaden mellan den verkliga och förskottsberäknade inkomstutvecklingen. Omräkningen kallas för följsamhetsindexering.

Prisbasbeloppet påverkar garantipensionen

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet (47 600 kronor) som ökar med 0,6 procent från 2020 till 2021 för dem som enbart har garantipension.

Beräkning av inkomstbasbelopp för 2021

Inkomstbasbeloppet ökar med 1 400 kronor till 68 200 kronor, som en följd av förändring i inkomstindex med 2,2 procent. Inkomstbasbeloppet och inkomstindex, som ligger till grund för förändringarna, beräknas av Pensionsmyndigheten och regeringen fastställer dem.

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2021
Bilaga till pressmeddelande inkomstpensionens utveckling

Förslaget om inkomstpensionstillägg – så här kommer det att fungera

Vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00