Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Förslaget om inkomstpensionstillägg – så här kommer det att fungera

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Regeringen har presenterat en budgetsatsning som innebär att pensionen ska höjas nästa år genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Syftet är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. 

Inkomstpensionstillägget är fortfarande ett förslag och riksdagen förväntas fatta beslut om den nya förmånen under senhösten 2020.

Tillägget kommer att betalas ut till berörda med olika belopp beroende på pensionsinkomster och arbetsår. Maximalt belopp är 600 kronor före skatt per månad. 

Vem kan få inkomstpensionstillägg?

Det finns vissa grundkrav för att få den nya förmånen.

  • Du ska ha fyllt 65 år och ha uttag av inkomstgrundad pension från Pensionsmyndigheten.
  • Du ska ha jobbat i Sverige och tjänat in pensionsgrundande inkomst minst ett år. Det betyder att du måste ha tjänat så pass mycket ett år så att du kommit upp till nivån för att betala preliminär skatt.
  • Du ska bo i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Vilket belopp du kan få, om du uppfyller villkoren, beror på storleken på din svenska inkomstgrundade pension och din eventuella pension från annat EU/EES-land eller Schweiz och antal år du arbetat i Sverige. Om din pension är 9 000-17 000 kronor per månad kan du få ett inkomstpensionstillägg mellan 25-600 kronor per månad före skatt. Beloppet påverkas också av hur många år med pensionsgrundande inkomst du har. Om du har andra pensionsförmåner från Pensionsmyndigheten kommer dessa inte att påverka inkomstpensionstillägget.  

Pension före eller efter 65 år påverkar

Bra att känna till är att du kan ha lägre eller högre pension och ändå inte få det inkomstpensionstillägg som visas i tabellen under rubriken "Så här mycket kan du få". Det gäller dig som tagit ut pension före eller efter 65 år. Den inkomstgrundade pension som påverkar inkomstpensionstillägget beräknas alltid som om du tog ut den vid 65 år. 

Det innebär:

  • Om du tagit ut pension tidigare än 65 år kommer du alltså ha en lägre utbetald pension än den som kommer att ligga till grund för inkomstpensionstillägget. 
  • Om du istället väntat med ditt uttag till efter 65 år har du en högre utbetald pension än den som kommer att ligga till grund för inkomstpensionstillägget. 

Du behöver inte göra något

Om förslaget beslutas, kommer Pensionsmyndigheten att pröva rätten till inkomstpensionstillägget utan att du behöver göra något. Om du har rätt till inkomstpensionstillägget får du ett beslut från oss under augusti 2021, och utbetalning från och med september 2021.

Har du arbetat utomlands eller bor i utlandet kommer Pensionsmyndigheten att kontakta dig för att få in rätt pensionsuppgifter innan vi gör beräkningen.   

Så här mycket kan du få

Tabellen visar hur stort inkomstpensionstillägget kan bli beroende på din inkomstgrundade pension. Beloppen är före skatt och före beräkning i förhållande till antal år med pensionsgrundande inkomst. Här har vi räknat med fullt antal arbetsår. 

  • Du som är född 1937 eller tidigare behöver ha 30 år med intjänade pensionspoäng.
  • Du som är född 1938 till 1944 behöver ha 35 år med pensionsgrundande inkomst.
  • Du som är född 1945 eller senare behöver ha 40 år med pensionsgrundande inkomst.
Tabell: Så blir inkomstpensionstillägget utifrån storleken på den inkomstgrundade pensionen för år 2021 (kronor per månad före skatt)
Inkomstgrundad allmän pension, nedre gräns Inkomstgrundad allmän pension, övre gräns Inkomstpensionstillägg, belopp
9 000 9 167 25
9 168 9 333 75
9 334 9 500 125
9 501 9 667 175
9 668 9 833 225
9 834 10 000 275
10 001 10 167 325
10 168 10 333 375
10 334 10 500 425
10 501 10 667 475
10 668 10 833 525
10 834 10 999 575
11 000 14 000 600
14 001 14 250 575
14 251 14 500 525
14 501 14 750 475
14 751 15 000 425
15 001 15 250 375
15 251 15 500 325
15 501 15 750 275
15 751 16 000 225
16 001 16 250 175
16 251 16 500 125
16 501 16 750 75
16 751 17 000 25

Exempel på beräkning av inkomstpensionstillägg

Linnéa

Linnéa har jobbat i 35 år och gick i pension vid 65 år. Idag är hon 82 år. Hennes inkomstgrundande pension betalas ut med 13 100 kronor per månad innan skatteavdrag. I augusti 2021 prövar Pensionsmyndigheten hennes rätt till inkomstpensionstillägg och hon kommer att kunna få 600 kronor per månad före skatt i tillägg.

Axel

Axel har jobbat i 20 år i Sverige när han går i pension vid 67 års ålder. Idag är han 70 år. Han har en ålderspension från Tyskland och en svensk inkomstgrundad pension som tillsammans blir 15 500 kronor per månad före skatt. I augusti 2021 prövar Pensionsmyndigheten hans rätt till inkomstpensionstillägg och han kommer att få 213 kronor per månad. 

(Enligt tabellen är beloppet 425 kronor då hans pension, om han hade tagit ut den vid 65 år, ligger i intervallet 14 751-15 000. Sedan påverkar antal arbetsår, som är 20 år för Axel och att det krävs 40 år för att få fullt tillägg).