Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Min idealpension: stor spridning i önskad pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

En pension på 69 procent av lönen, pensionsåldern 65 år och ett eget sparande på 6 procent, så ser idealpensionen ut i genomsnitt. Men spridningen är stor, det visar en undersökning från Pensionsmyndigheten.

När pensionssparare behöver väga pensionsålder, pensionsinkomst och sparande mot varandra så värderar många att hålla fast vid en önskad pensionsålder. De accepterar därmed antingen en lägre pension eller att spara mer. I genomsnitt landar valen kring en kompensationsgrad, pension som andel av lönen, på 69 procent, pensionsåldern 65 år och ett frivilligt sparande om 6 procent av lönen. Det visar Pensionsmyndighetens undersökning Min idealpension där 3 000 personer i åldern 30 – 65 har intervjuats.

Spridningen i avvägningen mellan pensionens storlek, pensionsålder och extra sparande är mycket stor, men beror inte på kön, inkomst eller ålder. En möjlig slutsats är att höga obligatoriska avgifter kan tränga undan enskildas valfrihet att spara, eller avstå från att spara.

Så väljer 3 000 respondenter kompensationsgrad, pensionsålder och sparkvot

De svarta streckade linjerna visar medelvärden för pensionsnivå respektive pensionsålder.

Bilden visar ett diagram med punkter som redovisar val mellan pensionsinkomst, pensionsålder och sparande. Punkterna är mycket spridda i diagrammet.

– Min idealpension är ett spännande verktyg som jag tror kan hjälpa människor att förstå hur olika pensionsval hänger ihop. Det blir mer verklighetstroget när de som svarar har att väga de olika valen mot varandra, än när man svarar utan att valen i undersökningen gjorts beroende av varandra, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

I undersökningen svarar en ungefär lika stor andel att det viktigaste är att gå i pension vid en viss ålder som att pensionen når en viss ersättningsnivå. När motsvarande undersökning gjordes 2018, uppgav en större andel att pensionsinkomst var viktigast.

I undersökningen Min idealpension ingår ett webbverktyg som kan användas för ökad förståelse för hur valen kring pensionsålder, pensionsinkomst och eget sparande är beroende av varandra.

– Vi ser i undersökningen att äldre tenderar att svara att pensionsåldern är viktigast i större utsträckning än yngre. Att jobba ett år extra efter 65 kan betyda uppemot cirka 2 000 kronor mer i pension per månad, beräknat på en genomsnittlig lön. Genom att logga in på pensionsmyndigheten.se kan pensionssparare själva testa olika pensionsåldrar för att se hur mycket mer de kan få i pension per månad, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Undersökningen Min idealpension

Videopresentation av rapporten

Fakta om begrepp

Kompensationsgraden är vanligtvis storleken på pensionen som andel av slutlön. I detta fall är kompensationsgraden beräknad utifrån den nuvarande inkomst som deltagare i undersökningen har uppgett sig ha.

Sparkvot beskriver storleken på sparandet som andel av nuvarande inkomst. I undersökningen används sparkvot som sparande utöver det obligatoriska och automatiska sparandet via arbetsgivaren till den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00