Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ny statistik om hållbara fonder inom premiepensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

De premiepensionsfonder som var klassade som miljömässigt eller etiskt hållbara hade per den 31 december 2015 både lägre avgifter och högre avkastning de senaste fem åren än övriga fonder. Det visar en genomgång som finansanalytiker på Pensionsmyndigheten har gjort.

På premiepensionens fondtorg finns fonder med så kallad M/E-märkning. Dessa fonder ska ta hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar.

I rapporten ”Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet” ges en ögonblicksbild per den 31 december 2015. Och hållbara fonder hade vid det tillfället både lägre avgifter och gav högre avkastning sett till de senaste fem åren.

- Det är tydligt att hållbara fonder har lägre avgifter än övriga fonder. Detta gäller oavsett om man tittar på kapitalviktade- eller oviktade genomsnittliga avgifter, säger Niklas Näsström, finansanalytiker på Pensionsmyndigheten.  

Även vad gäller avkastningen så har hållbara fonder uppvisat en högre genomsnittlig avkastning än övriga fonder, både de senaste 36 månaderna samt i genomsnitt de fem senaste åren. Detta gäller för samtliga fonder.  Ser man till de olika fondtyperna är det samma resultat för Aktiefonder, Blandfonder och Generationsfonder. För Räntefonder har dock övriga fonder uppvisat bättre avkastning. 

Även andelen kapital som är placerat i hållbara fonder har ökat kraftigt sedan 2014; från 44 procent till 58 procent med AP7 (sjunde AP-fonden) är inkluderad. Exklusive AP7 är motsvarande ökning från 17 procent till 36 procent.

- Utvecklingen inom premiepensionen ska i alla sammanhang ses ur ett långsiktigt perspektiv, ett sparande bör ses på 30 års sikt. Med det sagt är det både intressant och glädjande att denna ögonblicksbild visar på att hållbara fonder presterar både bättre och till en lägre kostnad, säger Mats Öberg, chef på Pensionsmyndighetens fondenhet.  

Om M/E-märkning

För att få M/E-märkning hos Pensionsmyndigheten krävs att förvaltaren har en tydligt beskriven, och väl definierad, process för hur fonden placerar med miljö- och/eller etikhänsyn. Denna inriktning ska vara tydligt angiven i information och marknadsföring. Fondbolagen måste också ha en systematisk och regelbunden uppföljning av inriktningen (till exempel i årsredovisning och halvårsredogörelse) och självklart följa denna inriktning när man gör fondens placeringar.  

Om ”Hållbarhetsprofilen”

Pensionsmyndigheten har tillsammans med Swesif, en organisation som arbetar för hållbara placeringar, lanserat ett utökat fondfaktablad med hållbarhetsinformation under namnet "Hållbarhetsprofilen". Hållbarhetsprofilen riktar sig till fondsparare som på ett överskådligt och enkelt sätt vill få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Profilen underlättar också för sparare att jämföra fonder. 

För vidare information

Mats Öberg, chef fondenheten, 072-210 23 50
Niklas Näsström, finansanalytiker, 072-210 22 93
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare Pensionsmyndigheten, 072-210 22 87