Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nytt avtal klart för premiepensionens fondtorg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Idag offentliggörs avtalet för fondbolag som vill vara med på Pensionsmyndighetens nya fondtorg. Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018 och innebär hårdare krav på fondbolag som vill finnas på premiepensionens fondtorg. Syftet är att skapa ett bättre och tryggare fondtorg för pensionsspararna.

De nya kraven kommer av ett riksdagsbeslut med flera lagändringar som syftar till att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. Alla fondförvaltare som vill delta måste ansöka hos Pensionsmyndigheten för att ingå ett nytt fondavtal. I avtalet ställs fondförvaltare inför nya krav för att få delta i premiepensionens fondtorg. Samma avtal kommer att gälla för alla fondbolag.

Fondtorget blir provisionsfritt

En tydlig fördel för pensionsspararna med det nya fondtorget är att det inte får utges någon form av provision kopplad till fonder inom premiepensionen. Ett storlekskrav om minst 500 miljoner i förvaltat kapital utanför fondtorget införs. Fonder som inte ansöker på nytt eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018 klockan 16.30.

– Kvaliteten för pensionsspararna förbättras genom att vi ställer högre krav på fondförvaltarna. Det blir också tryggare för spararna på det nya fondtorget med tydligare regler kring god sed och lämplighet. Är vår bedömning att förtroendet är borta för en fond så får den inte vara kvar. De krav på hållbarhet som införs är en miniminivå vi arbetar vidare med, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Nya fondval kan bli aktuellt 2019

Pensionssparare behöver inte göra något med anledning av det nya fondavtalet. Under 2019 kan det bli aktuellt med fondbyten i de fall fonder försvinner på grund av de nya kraven.

Några av de nya kraven på fondförvaltare från 1 november 2018:

  • Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
  • Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.
  • Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.
  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.
  • Fondförvaltarens ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.
  • Minimikrav på hållbarhetsarbete.
  • Ett fondavtal per fond istället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

Mer information om det nya fondavtalet

På Pensionsmyndighetens webbplats finns mer information om det nya avtalet. Det finns även en frågor- och svarsdel som uppdateras löpande.

Nytt fondavtal 2018 med frågor och svar

Om fondtorget

Pensionsmyndighetens fondtorg är ett av världens största fondtorg med över 1 200 miljarder i förvaltat kapital och tillväxttakten är en av de snabbaste i världen. Pensionsmyndighetens fondtorg står för 35 procent av allt nysparande i fonder i Sverige.

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63 Pensionsmyndighetens pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00