Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sänkt förskottsränta i premiepensionens traditionella försäkring

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Inkomstpensionerna blir högre nästa år. För pensionärer som valt traditionell försäkring för sin premiepension blir dock den totala höjningen något mindre. Detta på grund av att Pensionsmyndigheten sänker förskottsräntan inom den traditionella försäkringen från 3,0 procent till 1,75 procent från och med den 1 januari 2017. Samtidigt justerar myndigheten de så kallade dödlighetsantaganden som används i premiepensionen: längre förväntad livstid gör att pengarna måste räcka längre.

Sammantaget innebär dessa beslut något lägre premiepensionsutbetalningar från den traditionella försäkringen och med januari 2017. Ca 300 000 pensionärer har valt premiepensionens traditionella livförsäkring. Genomsnittligt utbetalat belopp är cirka 400 kronor per månad.

Den huvudsakliga anledningen till att förskottsräntan nu sänks är att dagens låga räntor bedöms att förbli låga under lång tid framöver. För den traditionella försäkringen, med stor andel placering i räntebärande papper, innebär detta att prognosen för framtida avkastning måste skrivas ned jämfört med tidigare antaganden. Det får till följd att även förskottet på samma förväntade avkastning ska sättas  lägre. 

– Förskottsräntan finns för att ge dig som går i pension förskott på den förväntade avkastningen. Det är helt enkelt ett sätt att jämna ut pensionen över utbetalningstiden och därmed dämpa den inkomstförlust som vanligen sker vid övergången mellan arbetsliv och pension, förklarar Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten 

– Sänkningen av förskottsräntan påverkar inte garantibeloppet inom den traditionella försäkringen, utan endast tilläggsbeloppet, förtydligar Ole Settergren.

"Förskottsräntan finns för att ge dig som går i pension förskott på den förväntade avkastningen. Det är helt enkelt ett sätt att jämna ut pensionen över utbetalningstiden och därmed dämpa den inkomstförlust som vanligen sker vid övergången mellan arbetsliv och pension"

Så påverkas pensionärer med traditionell försäkring

Effekten av den sänkta förskottsräntan är som störst för den som nyss blivit pensionär. För en 65-åring med ett premiepensionskapital på 100 000 kr innebär sänkningen av förskottsräntan 67 kronor lägre premiepensionsutbetalning per månad. Det motsvarar en sänkning med 13,1 procent. För den som är 75 år motsvarar minskningen istället 9,4 procent. 

Förskottsräntan inom fondförsäkringen lämnas oförändrad på 3 procent. 

Ökad livslängd påverkar

En ytterligare förändring är att Pensionsmyndighetens antaganden om livslängd justeras upp. Statistiken visar att i genomsnitt lever vi något längre än vad som tidigare antagits. Även detta får effekt på premiepensionsutbetalningarna från och med januari, och gäller oavsett om du har valt fondförsäkring eller traditionell försäkring. 

– Detta minskar inte det totala förväntade beloppet att betala ut per försäkring. En lägre dödlighet innebär helt enkelt en längre förväntad återstående livstid, vilket gör att vi måste fördela kapitalet över en längre tid för att pengarna ska räcka hela pensionärstiden, avslutar Ole Settergren. 

För den som är 65 år och har ett premiepensionskapital på 100 000 kronor motsvarar detta en lägre månadsutbetalning på 13 kronor. 

Fakta om fondförsäkring och traditionell försäkring

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. När du går i pension kan du välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till traditionell försäkring.

Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa och värdet på försäkringen varierar med värdet i dina fonder.

Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever.

Mer om fondförsäkring och traditionell försäkring. 

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87