Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nyblivna pensionärers kompensationsgrader

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens svar på regeringens uppdrag i 2023 års regleringsbrev av att ta fram livsinkomstprofiler och kompensationsgrader för nyblivna pensionärer.

Sammanfattning

I rapporten redovisas kompensationsgrader för personer som fyllde 65 år och som tog ut hel inkomst- och premiepension år 2021.

Rapporten innehåller både faktiska beräkningar utifrån uppgifter om utbetalda pensioner och teoretiska beräkningar utifrån en typfallsmodell.

Den faktiska kompensationsgraden, inklusive tjänstepensionen, uppgick för medianpersonen inom tre olika inkomstgrupper till mellan 72 till 110 procent 2021.

Inkomstminskningen som inträffar när man går från att vara löntagare till att vara pensionär är för medel- och höginkomsttagare i genomsnitt mellan 28 och 16 procent. Låginkomsttagare får däremot i genomsnitt en inkomstökning vid pensionering.

Många personer har en svag inkomstutveckling åren före pension, vissa går till och med ner i inkomst. En låg slutlön höjer kompensationsgraderna.

Tidigare rapporter i serien