Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nyblivna pensionärers kompensationsgrader

Rapporten är svar på ett återkommande uppdrag i Pensionsmyndighetens regleringsbrev. Vi redovisar nyblivna pensionärers livsinkomster och kompensationsgrader.

Sammanfattning

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens svar på 2022 års regleringsbrevsuppdrag att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper.

Rapporten redovisar beräknade livsinkomstprofiler för de individer som fyllde 65 år under 2020 och beräknade kompensationsgrader, det vill säga pension i förhållande till slutlön, för de individer som fyllde 65 år under perioden 2014 till 2020, det vill säga födda 1949–1955.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag