Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nyblivna pensionärers pension 72 till 110 procent av lönen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Kompensationsgraden, det vill säga pension i förhållande till slutlön, för 65-åringar som tog ut pension år 2021 var i genomsnitt mellan 72 och 110 procent. Det visar rapporten Nyblivna pensionärers kompensationsgrader från Pensionsmyndigheten.

Rapporten, som är ett svar på ett regeringsuppdrag, innehåller både faktiska beräkningar utifrån uppgifter om utbetalda pensioner och teoretiska beräkningar utifrån en typfallsmodell. 

I rapporten redovisas kompensationsgrader för personer som fyllde 65 år och som tog ut hel inkomst- och premiepension år 2021. Den faktiska kompensationsgraden, inklusive tjänstepensionen, uppgick för medianpersonen inom tre olika inkomstgrupper till mellan 72 till 110 procent 2021.

Låginkomsttagare ökar inkomsten vid pensionering

– Inkomstminskningen som inträffar när man går från att vara löntagare till att vara pensionär är för medel och höginkomsttagare i genomsnitt mellan 28 och 16 procent. Låginkomsttagare får däremot i genomsnitt en inkomstökning vid pensionering säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning och författare till rapporten.

– Att kompensationsgraderna är så pass höga beror bland annat på att många personer har en svag inkomstutveckling åren före pension, vissa går till och med ner i inkomst, frivilligt eller ofrivilligt. En låg slutlön höjer kompensationsgraderna. En annan förklaring är att tjänstepensionen ofta tas ut tidsbegränsat. Det ger en högre tjänstepension under ett antal år men som efter den angivna tiden upphör, säger Kristin Kirs.

Variationer mellan både grupper och individer

Även om de faktiska kompensationsgraderna enligt Pensionsmyndighetens uppfattning är höga finns det variationer mellan både grupper och individer. Den höga kompensationsgraden för låginkomsttagare beror bland annat på garantipensionen som höjer pensionen kraftigt för dem som haft låga inkomster under arbetslivet. Den allmänna pensionens låga kompensationsgrad för höginkomsttagare beror på att det bara är inkomster upp till motsvarande 599 250 kronor per år som försäkras. De högre inkomsterna är istället försäkrade genom tjänstepensionsavtal som bedöms omfatta drygt nio av tio löntagare, säger Kristin Kirs.

Inkomstgrupp Kompensationsgrad allmän pension, % Kompensationsgrad allmän pension + tjänstepension, %
Låg inkomst kvinna 88 110
Låg inkomst man 87 104
Medelinkomst kvinna 54 78

Medelinkomst man

56 84
Hög inkomst kvinna 38 72
Hög inkomst man 39 79

Bilaga

Rapporten Nyblivna pensionärers kompensationsgrader

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00