Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Norrbottningar tar ut pension tidigare än stockholmare

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Under 2019 hade Norrbottens län lägst medelpensioneringsålder, 64,1 år, och Stockholms län högst, 64,7 år. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten om pensionsåldrar och arbetslivets längd. 

Rapporten visar också att 65 år fortfarande är den vanligaste åldern för pensionering. Det är dock en större andel av de nyblivna pensionärerna som valt att gå före eller efter 65 år i jämförelse med tidigare års pensionärer.

Utvecklingen av medelpensioneringsåldern kan ge intrycket av att åldern för när personer väljer att ta ut sin allmänna pension förändras relativt lite mellan åren, men så inte är fallet. För årskullen född 1938, som fyllde 65 år under 2004, gick 77 procent i pension vid 65 år. I årskullen 1954, som fyllde 65 år under 2019, var det lite drygt 40 procent som gick i pension vid 65 år. Medelpensioneringsåldern förändras inte mycket mellan åren, men fler väljer idag att ta ut pensionen både före och efter 65 år.

– Det är inte några stora skillnader i medelpensioneringsålder, varken över tid eller mellan länen. Som mest skiljer det ungefär sju månader mellan de olika länen år 2019 och för hela riket är skillnaden mellan 2004–2019 bara fem månader, säger Hanna Linnér, analytiker på Pensionsmyndigheten. 

Medelpensioneringsålder per län

Medelpensioneringsålder per län

Genomsnittsåldern då de förvärvsarbetande slutar att arbeta och tjäna in pengar till sin allmänna pension har för 2019 beräknats till 66,4 år. Män lämnar arbetslivet i snitt senare än kvinnor.

Åldern för när personer börjar tjäna in till sin allmänna pension har varit tämligen konstant sedan slutet på 1990-talet. Kvinnor börjar tjäna in till sin allmänna pension tidigare än män.

– Inträdesåldern har varit ganska oförändrad ända sedan 90-talet, oavsett vilket mått vi använder. Vi kan inte se någon större förändring i vid vilken ålder ungdomar i Sverige börjar arbeta, säger Alexander Carneck, analytiker på Pensionsmyndigheten.  

Genomsnittligt antal år som personer tjänar in till sin allmänna pension beräknas för 2019 till 42,1 år. Antalet år med intjänande till allmän pension har ökat stadigt sedan första mätpunkten 2004. Ökningen i genomsnittet beror på att kvinnors genomsnittliga antal år stigit för varje år. Skillnaden mellan könen i genomsnittligt antal år har minskat från 7,7 år till 1,5 år under perioden 2004–2019.

Genomsnittligt antal intjänandeår för personer födda i Sverige och som började ta ut pension respektive år

Genomsnittligt antal intjänandeår för personer födda i Sverige

Korta fakta från rapporten

Rapportens syfte är att redovisa genomsnittlig ålder för uttag av allmän pension, genomsnittlig in- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete då man tjänar in till allmän pension. Genom de mått som redovisas i rapporten beskrivs människors intjänande till pensionen, inklusive deras in- och utträde i arbetslivet samt deras pensioneringsbeteende. Därigenom kan eventuella förändringar i beteendet uppmärksammas över tid.

  • Genomsnittlig ålder för att börja ta ut allmän pension: 64,6 år.
  • Genomsnittsåldern för att sluta tjäna in pengar till allmän pension: 66,4 år.
  • Genomsnittlig tid då man tjänar in till allmän pension: 42,1 år.
  • Genomsnittlig ålder då kvinnor och män börjar tjäna in till sin allmänna pension: 20,3 år.
  • Januari är den vanligaste månaden för pensionering.
  • Egenföretagare har generellt lägre antal år med intjänade till allmän pension än övriga.
Medelpensioneringsålder per län

Län

År 2019

Blekinge län

64,19

Dalarnas län

64,27

Gotlands län

64,18

Gävleborgs län

64,26

Hallands län

64,33

Jämtlands län

64,27

Jönköpings län

64,55

Kalmar län

64,24

Kronobergs län

64,56

Norrbottens län

64,10

Skåne län

64,48

Stockholms län

64,73

Södermanlands län

64,43

Uppsala län

64,65

Värmlands län

64,31

Västerbottens län

64,33

Västernorrlands län

64,25

Västmanlands län

64,36

Västra Götalands län

64,55

Örebro län

64,37

Östergötlands län

64,50

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00