Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Juliprognos för inkomstpension och pensionsrelaterade förmåner

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten lämnar i dag till regeringen juliprognosen över utvecklingen av inkomstpensionen och pensionsrelaterade förmåner för de närmaste fem åren.

De totala utgifterna förväntas öka under prognosperioden från 309 miljard­er kronor år 2014 till 392 miljarder kronor år 2020 som en följd av fler ålders­pensionärer och att pensionerna ökar nominellt. Antalet ålderspensionärer beräknas öka från 2,1 miljoner år 2014 till 2,3 miljoner år 2020.  

– Jämfört med den prognos som lämnades i maj beräknas inkomstpensionerna för år 2017 få en marginellt högre uppräkning. Det beror på att genomsnittsinkomsten under 2016 prognostiseras öka något mer jämfört med vad som antogs i tidigare prognos. Inkomstpensionerna beräknas i gengäld få en något lägre uppräkning för åren 2018-2020 jämfört med majprognosen, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

I prognosen beräknas balanseringsperioden upphöra 2018. Enligt prognosen kommer inkomstpensionerna då att få det värde de skulle haft utan balansering. Bland de pensionsrelaterade förmånerna kan nämnas att prognosen för bostadstillägg höjs och prognosen för efterlevandestöd sänks.

Prisbasbeloppet som bland annat påverkar garantipensionen ökar med 1,1 procent år 2017, att jämföra med 3,0 procents ökning för inkomstpensionerna enligt prognosen.

Juliprognos för kommande 5 åren
Prognos 2016*  2017  2018  2019  2020 
Majprognos +4,2 +2,8 +3,1 +1,7 +1,4
Juliprognos +4,2 +3,0 +2,9 +1,6 +0,9

*Fastställd omräkning (indexering), det är alltså ingen prognos

Pensionsmyndigheten ska fem gånger om året göra en prognos till regeringen för hur bland annat inkomstpensionerna utvecklas de närmaste åren. Detta i samband med att vi lämnar anslagsbelastning inom vårt ansvarsområde för kommande fem budgetår. Förändringarna i inkomstpensionerna för nästa år fastställs av regeringen senare eftersom indexeringen av inkomstpensionerna är framflyttad till oktober. Detta för att utformningen av inkomstindex har ändrats och att prognosen ska grundas på bättre dataunderlag.

Nivån på premiepensionen 2017 för pensionärerna beror på fondvärdet i december.

Omräkning inkomstpensionen sedan 2002, prognos från 2016

Omräkning inkomstpension sedan 2002, prognos från 2016

– Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det viktigaste för pensionerna i Sverige på sikt är att tillräckligt många arbetar och att inkomsterna ökar, inte hur börsen går, säger Ole Settergren.

– För den egna allmänna pensionen är det viktigast att jobba och betala skatt, jobba länge och ha tjänstepension, inte hur premiepensionen utvecklas.

Korta fakta om pensionen

För vidare information:

Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50

Annika Koponen, presskontakt,  072-210 22 79