Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jämställda inkomster ger jämställda pensioner

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre allmän pension än män. Denna inkomstskillnad brukar kallas pensionsgapet och beror framför allt på skillnader i inkomster mellan kvinnor och män under arbetslivet.

Det finns flera möjliga åtgärder för att minska pensionsgapet men i princip alla skulle leda till minskad koppling mellan arbete och pension visar en ny rapport. 

Minskat pensionsgap mellan könen

Pensionsgapet mellan könen i den allmänna pensionen har minskat över tid till dagens 20 procent, minskningen beror på att kvinnor har ökat sitt arbetskraftsdeltagande.

Gapet i disponibel inkomst mellan kvinnor och män som har tagit ut pension är dock nästan 30 procent (2019) och har knappt förändrats sedan 90-talet. Det förklaras bland annat av att tjänstepensioner, arbetsinkomster och kapitalinkomster har ökat sin andel av de totala inkomsterna för pensionärer.

Om arbetslivet blev jämställt imorgon, med lika inkomster för män och kvinnor, skulle det ta ytterligare 40 till 50 år innan nybeviljade pensioner blir jämställda.

Regler jämnar ut pensionerna

Det finns regler i det allmänna pensionssystemet som jämnar ut pensionerna mellan kvinnor och män. Under småbarnstiden får exempelvis den förälder som har lägst inkomst extra pengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år.

Lär mer om hur småbarnstiden kan påverka din pension

Det finns starka skäl för att genomföra ytterligare åtgärder i syfte att uppnå mer jämställda pensioner, men sådana åtgärder har nästan alltid ett pris i form av att de urholkar kopplingen mellan arbete och pension. Helt jämställda pensioner kan sannolikt inte uppnås utan att man inför en ren baspension som är lika för alla.

Rapport: Kan pensionerna bli mer jämställda? (pdf)