Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Väntetider via telefon och svarstider via e-post

Ibland är det många som kontaktar oss vilket gör att det kan bli långa telefonköer. Om många ringer samtidigt kan det leda till att du inte kommer in i vår telefonkö. 

Svarstiden via e-post är just nu upp till 5 arbetsdagar.

Du vet väl om att du kan logga in och använda våra digitala tjänster?

Du enkelt se hela din pension och se status och beslut för dina ärenden. Du kan själv göra många ärenden, till exempel anmäla ändringar för bostadstillägg, ändra skatteavdrag, ansöka om pension eller följa dina ärenden. 

Det går fortare att fylla i och du minskar risken för att komplettera uppgifter i efterhand.

Ställ frågor via Facebook

Du kan ställa generella frågor om pension på vår Facebooksida när du har frågor som inte kräver att du lämnar ut personuppgifter.Fråga om pension, Facebook

Allmän pension

När du lämnat in din ansökan om allmän pension och din ansökan är komplett får du ett beslut från oss tidigast en månad före första utbetalningen.

Tänk på att vi måste ha in din ansökan minst tre månader innan du vill ha din första utbetalning för att vi ska hinna handlägga och betala ut din pension i tid. Annars kan din första utbetalning bli fördröjd. Du har rätt att få pensionen från samma månad din ansökan kommer in och går inte miste om några pengar utan får då en retroaktiv utbetalning.

Har du tidigare bott i ett annat land behöver du lämna mer uppgifter till oss i ansökan och ansöka tidigare, gärna sex månader innan du vill ha din pension.

Bostadstillägg – väntar du på beslut om din ansökan eller ändringsanmälan?

Vi får många frågor eftersom vi har långa handläggningstider. Här finns viktig information för dig som väntar på beslut.

  • Du får alltid besked från oss. När vi har handlagt ditt ärende får du ett beslut.
  • Du går inte miste om några pengar på grund av väntetiden – du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg utifrån din ansökan.

Vi arbetar för att förkorta handläggningstiderna.

Om du ännu inte har ansökt om bostadstillägg

Gör en preliminär beräkning innan du ansöker för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Testa om du kan få bostadstillägg - gör en preliminär beräkning 

En komplett ansökan ger snabbare beslut. Tänk på att svara på alla frågor i ansökan och att lämna aktuella uppgifter. Du ansöker enklast på webben.

Förbered dig innan genom att ta fram de uppgifter du behöver lämna. I våra vanliga frågor och svar om bostadstillägg kan du läsa mer om vilka uppgifter det är och var du hittar dessa. Frågor och svar om bostadstillägg

Om du har väntat på beslut i mer än sex månader 

Ibland kan det dröja innan du får ett beslut i ditt ärende. Om det har gått mer än sex månader sedan du ansökte, kan du skriva till Pensionsmyndigheten och begära att vi avgör ditt ärende. Sedan har vi fyra veckor på oss att fatta ett beslut. Denna möjlighet att begära att ett ärende avgörs kallas för att väcka dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen.

Om vi har all information vi behöver för att ta ställning i ditt ärende kommer vi att fatta ett beslut. Om vi inte har informationen vi behöver kommer vi istället att fatta beslutet att det inte är möjligt att avgöra ditt ärende inom fyra veckor.

Tänk på att det måste ha gått sex månader sedan du inledde ditt ärende hos oss för att du ska kunna göra en dröjsmålstalan, och att du endast kan göra en sådan begäran vid ett tillfälle.

Skicka din begäran om att ärendet ska avgöras till

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.