Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Förlikning med Allra Luxembourg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten har i en uppgörelse förlikats med Allra Luxembourg S.A. Förlikningen innebär att 4 – 5 miljoner euro betalas till Pensionsmyndigheten som drar tillbaka sin stämning.

Pensionsmyndigheten har fått 1,5 miljoner euro. En andra delbetalning om uppskattningsvis 2,5 - 3,4 miljoner euro sker senare. Pensionsmyndigheten drar tillbaka den stämning som skickades in i juni 2018 till Stockholms tingsrätt.

– Vi drar tillbaka stämningen eftersom vi inte ser att stämningen kommer att ge pensionsspararna en högre kompensation än vad förlikningen ger. Vi konstaterar att vi nu får in medel som vi sedan kan betala ut till drabbade pensionssparare även om de inte på långa vägar täcker de krav vi menar att vi har, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

När Allra Luxembourg S.A. trätt i likvidation har det noterats att det saknas pengar i bolaget för att täcka Pensionsmyndighetens krav på skadestånd. Därför har Pensionsmyndigheten och Allra Luxembourg S.A., genom bolagets likvidator, gemensamt beslutat att förlikas i en viss del av tvisten och beslutat att inte driva vidare tvisten i övrigt. Parterna drar gemensamt tillbaka den stämning som skickades in i juni 2018 till Stockholms tingsrätt.

Pensionsmyndigheten för talan för pensionsspararnas räkning och den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting. Pengarna som Pensionsmyndigheten får betalas ut till de sparare som har lidit skada. Pensionsmyndigheten kommer att söka andra vägar i syfte att kompensera pensionsspararna i Allra.

Bakgrund till stämningsansökan och uppgörelsen

Den 16 mars 2017 sade Pensionsmyndigheten upp samarbetsavtalet med Allra. Då hette bolaget Allra Asset Management men bytte senare namn till Allra Luxembourg S.A. Myndigheten lämnade i juni 2018 in en stämningsansökan mot Allra till Stockholms tingsrätt. Pensionsmyndigheten stämde Allra för riggade warrantaffärer. Pensionsmyndighetens krav uppgick till drygt 217 miljoner kronor. Sedan Allra trätt i likvidation har förutsättningarna förändrats i den pågående rättsprocessen. I det fall Pensionsmyndigheten skulle driva och vinna en process i domstol, så skulle Allra Luxembourg S.A. med all sannolikhet inte kunna betala mer än vad som nu erhålls.

För journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00