Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Grundskyddet i pensionssystemet behöver utredas

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Förmånerna i grundskyddet är svåra för pensionärerna att förstå. Det kan leda till att pensionärer som har rätt till en del av förmånerna riskerar att få fel belopp eller inte få del av dem alls. Dessutom är målet för grundskyddet oklart. I rapporten Alternativ för ett enklare grundskydd visar Pensionsmyndigheten på vägar för att förenkla systemet. Myndigheten menar även att en statlig utredning för att analysera grundskyddet bör tillsättas.

De som på grund av ålder inte arbetar längre har ofta svårt att själva påverka sin ekonomi. För äldre finns därför ett generellt grundskydd i pensionssystemet. Grundskyddet garanterar en viss inkomst för dem som inte har tjänat in en tillräcklig egen inkomstgrundad pension. Pensionsmyndigheten menar att det finns problem med hur det nuvarande grundskyddet är upplagt.

− Syftet med de olika förmånerna är delvis oklara och delvis motstridiga. Pensionsmyndigheten ifrågasätter om reglerna idag är ändamålsenliga, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Det finns fyra förmåner för grundskyddet inom det allmänna pensionssystemet:  garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. De är svåra att förstå och har införts vid olika tillfällen med olika syften. Regelverken för att ansöka om rätt att få dem skiljer sig även åt.

När det nuvarande pensionssystemet infördes i mitten av 90-talet valde lagstiftaren att behålla delar av det gamla systemet, bland annat hur bostadstillägget är utformat. Under åren har sedan flera andra förmåner i grundskyddet införts. Ytterligare en viktig aspekt är att det inkomstpensionstillägg som infördes 2021 är i konflikt med såväl grundskyddets som det inkomstgrundade pensionssystemets logik.

− Dagens grundskydd har ärvts och byggts på under många år. Som det nu är konstruerat ger det i närmast intrycket av ett lapptäcke. Det har inte heller gjorts någon samlad analys och bedömning av mål och hur de olika delarna samverkar. Om syftet med grundskyddet är att så effektivt som möjligt motverka ekonomisk utsatthet så är dagens grundskydd vare sig enkelt, träffsäkert eller ekonomiskt, säger Ole Settergren. 

− I rapporten ger vi exempel på ett alternativ som bättre skulle uppfylla ett sådant tänkt syfte. Rapporten analyserar också möjliga mindre förenklingar inom ramen för nuvarande regelsystem. Vi anser att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera och föreslå tydliga mål och ändamålsenliga regler för att nå dessa mål, säger Ole Settergren. 

Korta fakta om grundskyddet i pensionssystemet:

Garantipension – ger en utfyllnad till den inkomstgrundade pensionen upp till en viss nivå för de som har låg eller ingen egen inkomstgrundad allmän pension, baseras främst på storleken på inkomstpensionen samt bosättningstid i Sverige, men även civilstånd.

Bostadstillägg – ett skattefritt tillägg för den som har låg pension, hela ekonomin tas med i beräkningen.

Särskilt bostadstillägg – för personer med höga boendekostnader finns också ett särskilt bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd – för personer som inte har rätt till full garantipension finns äldreförsörjningsstödet som fungerar som ett yttersta skyddsnät och säkerställer en skälig levnadsnivå för alla äldre.

Inkomstpensionstillägg – infördes med motiveringen att öka respektavståndet, som avser skillnaden i pensionsinkomst för den som har arbetat och den som inte har arbetat ett helt yrkesliv.

Rapporten Alternativ för ett enklare grundskydd

Ett digitalt frukostseminarium arrangeras onsdag den 7 december klockan 09.00. Välkommen att ta del av seminariet på Pensionsmyndighetens youtubekanal.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00