Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Alternativ för ett enklare grundskydd

Vägvalsseriens första rapport redogör för ett antal exempel på förenklingar av grundskyddet.

Rapportserie vägvalsfrågor för pensionssystemet

Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner

Digitalt seminarium 7 december 2022

Spela video
Digitalt seminarium där vi presenterar och diskuterar den första rapporten i Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

Digitalt seminarium där vi presenterar och diskuterar den första rapporten i Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

Pressmeddelande

Sammanfattning 

Grundskyddet i ålderspensionssystemet består av fyra förmåner som alla är inkomstprövade men på olika sätt och med detaljerade regelsystem. Därtill finns den nya förmånen inkomstpensionsstillägg. Grundskyddet blir därmed komplext och svårt att förstå. Det finns därför skäl att se över möjligheterna för ett enklare och möjligen även mer ändamålsenligt grundskydd.

Ett enklare grundskydd går att uppnå genom förenklingar inom ramen för nuvarande struktur för grundskyddet. I rapporten redogörs för ett antal exempel på sådana förenklingar.

Enklare regler för grundskyddet betyder i allmänhet mindre omfångsrika och mindre detaljerade regler. Det finns dock en motsättning mellan enklare regler och eftersträvad träffsäkerhet.