Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl uppgifter om studier för efterlevande

Är du över 18 år och har efterlevandepension samt studerar i grund-, gymnasieskola eller motsvarande skola, måste  du anmäla uppgifter om dina studier till oss.

Har du redan efterlevandepension och fyller 18 år gäller följande

 • I samband med att du fyller 18 år skickar Pensionsmyndigheten ett brev till dig och begär uppgift om dina studier och ditt bankkonto.
 • Om du fortfarande går i skolan behöver du lämna uppgifter om det till oss.
 • För att ha rätt till efterlevandepension efter 18 års ålder krävs att du studerar på grundskola, gymnasium eller motsvarande.
 • Dessutom krävs att studierna ger rätt till studiehjälp från CSN (Centrala studiestödsnämnden) eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.
 • Efterlevandepension kan aldrig betalas ut längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år.
 • När du fyller 18 år får du pengarna själv. Du behöver meddela oss till vilket bankkonto du vill ha ersättningen. Om du inte har ett eget konto behöver du kontakta en bank och öppna ett konto.
 • Om du vill att pensionen ska sättas in på en annan persons bankkonto, kan du kontakta banken som kan ordna med automatisk överföring från ditt konto.

 • När Pensionsmyndigheten får uppgift om att din förälder har avlidit skickar vi brev till dig med information om vilka studier som ger rätt till efterlevandepension.
 • För att du ska ha rätt till efterlevandepension krävs att du studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande.
 • Dessutom krävs att studierna ger rätt till studiehjälp från CSN (Centrala studiestödsnämnden) eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Det finns inget krav att CSN betalar ut studiehjälp, bara att du bedriver studier som kan ge rätt till studiehjälp.
 • Efterlevandepension kan aldrig betalas ut längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år.
 • Om du fortfarande går i skolan behöver du anmäla dina studier till Pensionsmyndigheten så att vi kan ta beslut om efterlevandepension.
 • Om du inte studerar nu, men påbörjar studier senare, kan du lämna uppgift om studier och konto vid en senare tidpunkt

 • När du blivit beviljad förlängd efterlevandepension är det viktigt att du meddelar oss ändringar som kan påverka din rätt att få ersättningen. Till exempel om du avbryter dina studier.
 • Anmäl dina ändringar genom att meddela ny tidpunkt för hur länge du studerat.
 • Om du börjar på en ny utbildning som slutar vid en senare tidpunkt än vad du tidigare har meddelat, kan du ha rätt till ytterligare förlängd efterlevandepension. Den nya utbildningen måste då vara i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande. Dessutom krävs att studierna ger rätt till studiehjälp från CSN (Centrala studiestödsnämnden) eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Du kan också skicka in din anmälan via post. Glöm inte att fylla i alla uppgifter och skriva under blanketten innan du skickar den till oss.